Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Inger Wallem Krempig - Førstelektor

Inger Wallem Krempig

Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.08.2021
12:15-14:00 ALTA_SVA S109
FRI-1440-1 Forelesning
Forarbeid Skoleprosjekt

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.09.2021
12:15-14:00 ALTA_BT1 2045
FRI-1440-1 Forelesning
Forarbeid Reindrift/fjelltur

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.09.2021
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1440-1 Ferd
Reindrift/fjelltur

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
I.W. Krempig
Tirsdag
28.09.2021
08:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1440-1 Ferd
Reindrift/fjelltur

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
I.W. Krempig
Onsdag
29.09.2021
09:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1440-1 Ferd

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Torsdag
30.09.2021
09:15-21:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1440-1 Ferd

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
26.11.2021
09:15-15:00 FRI-2580-1 Lecture
DIGITAL LECTURE: Nature and ecology
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.12.2021
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Programdag BLU
M. Andersen
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Eriksen
T.H. Estensen
G. Figenschou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
G. Jensen
I. Jensen
A.A. Johansen
S. Johansen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
C. Kleemann
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
R. Larsen
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
A.M. Simensen
B. Steinsvik
J.E.T. Strand
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
G. Aas