Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Ida Karen Lyhne Rasmussen - Universitetslektor

Ida Karen Lyhne Rasmussen

Uke 32
Mandag
Tirsdag
Onsdag
11:15-12:00 - 11.08.2021
Forelesninger
Velkomstmøte master i klinisk ernæring

 Obligatorisk fremmøte
12:15-14:00 - 11.08.2021
Forelesning Tromsø
Ernæring ved akutt og kronisk sykdom
Lærer:
I.K. Rasmussen
Torsdag
Fredag
09:15-14:00 - 13.08.2021
Seminar
PROFERN: Konsultasjonsstruktur og journalnotatskriving
Lærer:
I.K. Rasmussen
Uke 33
Mandag
09:15-11:00 - 16.08.2021
Forelesninger
Introduksjon til ERN-2006 + informasjon om praksis

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
12:15-15:00 - 16.08.2021
Forelesninger
Nasjonale retningslinjer overvekt + kostanamnese
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 18.08.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
09:15-11:00 - 19.08.2021
Forelesninger
Næringsdrikker
Lærer:
I.K. Rasmussen
12:15-15:00 - 19.08.2021
Seminar
Pasientcase: Næringsdrikker og NCP
Fredag
08:00-16:00 - 20.08.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Uke 34
Mandag
09:15-12:00 - 23.08.2021
Forelesninger
Konservativ kostbehandling ved overvekt. Kasuistikk. Beregning av energibehov

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
13:15-15:00 - 23.08.2021
Forelesninger
PROFERN: Introduksjon til kommunikasjonsferdigheter, med øvelser
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
12:15-15:00 - 24.08.2021
Forelesninger
Enteral ernæring
Lærer:
I.K. Rasmussen
Onsdag
08:00-16:00 - 25.08.2021
Praksis
Praksis ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
09:15-12:00 - 26.08.2021
Seminar
EN hjemme
13:15-15:00 - 26.08.2021
Seminar
Pasientcases (etikk)
Fredag
09:15-12:00 - 27.08.2021
Forelesninger
Vektreduksjonsdietter. VLCD, 5:2-dietten, ketolyse-dietten. Utdeling av studentoppgave. Ulike vektreduksjonsdietter

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Uke 35
Mandag
09:15-10:00 - 30.08.2021
Forelesning
Introduksjon ERN-3008
10:15-12:00 - 30.08.2021
Forelesning
Kommunikasjonsstruktur og journalskriving
12:15-13:00 - 30.08.2021
Forelesninger
Hva er PROFERN og praktisk informasjon om praksis?
13:15-15:00 - 30.08.2021
Seminar
Kommunikasjonsstruktur og journalskriving
Tirsdag
12:15-13:00 - 31.08.2021
Forelesninger
Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten. Overvekt og fedme hos voksne.
Lærer:
I.K. Rasmussen
13:15-15:00 - 31.08.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen. Med øvelser
Lærer:
I.K. Rasmussen
Onsdag
08:00-16:00 - 01.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
10:15-14:00 - 02.09.2021
Forelesning
Makronæringsstoffer
Lærer:
I.K. Rasmussen
Fredag
08:00-16:00 - 03.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Uke 36
Mandag
13:15-14:00 - 06.09.2021
Forelesninger
KEFs jobb i spiseforstyrrelser
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
08:00-16:00 - 07.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Onsdag
Torsdag
09:15-11:30 - 09.09.2021
Seminar
Sondeernæring
Fredag
Uke 37
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 14.09.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen - Pasientkommunikasjon del 1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:00-16:00 - 23.09.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Fredag
Uke 40
Mandag
Tirsdag
08:00-16:00 - 05.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Onsdag
08:00-16:00 - 06.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
08:00-16:00 - 07.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Fredag
Uke 41
Mandag
13:15-15:30 - 11.10.2021
Seminar
Presentasjoner i plenum. Vektreduserende dietter.

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 14.10.2021
Forelesninger
PROFERN: Kommunikasjonsferdigheter, motiverende intervju, BIO-modellen - Pasientkommunikasjon del 2

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
13:15-15:00 - 14.10.2021
Seminar
PROFERN: BIO-modellen, pasient-kommunikasjon, motiverende intervju - øvelser/praktiske oppgaver. Pasient kasuistikk. Kostveiledning
Lærer:
I.K. Rasmussen
Fredag
09:15-10:00 - 15.10.2021
Forelesning
PROFERN: Forberedelse til praksis i storkjøkken
10:15-11:00 - 15.10.2021
Forelesninger
PROFERN: Informasjon om praksisdag på UNN 26.10

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Uke 42
Mandag
Tirsdag
13:15-16:00 - 19.10.2021
Seminar
Klinisk forberedelse
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 21.10.2021
Forelesninger
NEVRO: Ernæringsbehandling/vedtak
Lærer:
I.K. Rasmussen
11:15-12:00 - 21.10.2021
Seminar
Pasientcase
Fredag
09:15-12:00 - 22.10.2021
Seminar
Pasientcase
Uke 43
Mandag
09:15-12:00 - 25.10.2021
Seminar
PROFERN: Mentorgruppemøte

 Obligatorisk fremmøte
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 27.10.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 44
Mandag
09:15-11:00 - 01.11.2021
Forelesninger
Etikk i arbeid som KEF

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
12:15-13:00 - 01.11.2021
Forelesninger
Nutrition Care Process (NCP)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
09:15-12:00 - 02.11.2021
Seminar
Rollespill
Lærer:
I.K. Rasmussen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
10:15-10:45 - 08.11.2021
Forelesninger
Verktøy i ernæringsarbeidet
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Tirsdag
Onsdag
09:15-11:00 - 10.11.2021
Forelesninger
PROFERN: Informasjon om sykehjemspraksis i uke 46

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Torsdag
Fredag
Uke 46
Mandag
13:00-13:15 - 15.11.2021
Forelesninger
Praktisk informasjon/spørsmål ang. eksamen
Lærer:
I.K. Rasmussen
13:15-14:00 - 15.11.2021
Forelesninger
Kostholdsanbefalinger ved diabetes

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
14:15-16:00 - 15.11.2021
Seminar
Kasuistikk, diabetes
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 47
Mandag
08:15-10:00 - 22.11.2021
Seminar
Mentorgruppemøte

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
Onsdag
08:00-16:00 - 24.11.2021
Praksis
Praksis Ernæringssenteret
Lærer:
I.K. Rasmussen
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 48
Mandag
13:15-15:00 - 29.11.2021
Seminar
Mentorgruppemøte etter praksisdag

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.K. Rasmussen
Tirsdag
09:00-15:00 - 30.11.2021
Forelesninger
PROFERN: Teoretisk-praksis dag (oppmøte på UNN)

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag