Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor

Marie Lindsjørn Nordvik

Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 32
Uke
32
Mandag
09.08.2021
Tirsdag
10.08.2021
Onsdag
11.08.2021
Torsdag
12.08.2021
Fredag
13.08.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - into til emne

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
T. Hansen
M.L. Nordvik
A. Riise
I.H. Vollen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Juss
M.L. Nordvik
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:30
10:15-14:30
BVE-1551-1 Digital undervisning
Juss
M.L. Nordvik
 
11:00    
12:00    
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 33
Uke
33
Mandag
16.08.2021
Tirsdag
17.08.2021
Onsdag
18.08.2021
Torsdag
19.08.2021
Fredag
20.08.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Juss
M.L. Nordvik
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Ferdighetstrening - Barneperspektivtet i komplekse saker

 Obligatorisk fremmøte
M.L. Nordvik
A. Riise
10:00      
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Veiledning og refleksjon

 Obligatorisk fremmøte
M.L. Nordvik
A. Riise
 
12:00      
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 34
Uke
34
Mandag
23.08.2021
Tirsdag
24.08.2021
Onsdag
25.08.2021
Torsdag
26.08.2021
Fredag
27.08.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Juss
M.L. Nordvik
   
12:00        
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:45-15:30
14:45-15:30
BVE-1551-1 Digital undervisning
Storgruppe
G.M. Borgerød
M.L. Nordvik
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 242
BVE-1551-1 Forelesning
Veiledning og refleksjoner
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik
10:00        
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 36
Uke
36
Mandag
06.09.2021
Tirsdag
07.09.2021
Onsdag
08.09.2021
Torsdag
09.09.2021
Fredag
10.09.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 114
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
M.L. Nordvik
A. Riise
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30
BVE-1551-1 Digital undervisning
Juss - Tilsvar
M.L. Nordvik
     
12:00      
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-14:30
11:00-14:30 HARSTAD_HG5 113
HARSTAD_HG5 114
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik
   
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30 HARSTAD_HG1 203
BVE-1551-1 Forelesning
Gjennomgang arbkrav med gruppene
A. Bersvendsen
M.L. Nordvik
12:00      
13:00      
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 114
BVE-1551-1 Digital undervisning
Oppsummering og eksamensinformasjon
M.L. Nordvik
   
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 42
Uke
42
Mandag
18.10.2021
Tirsdag
19.10.2021
Onsdag
20.10.2021
Torsdag
21.10.2021
Fredag
22.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00
BVE-1032-1 Undervisning
FELLES. DIGITALT. Juss
M.L. Nordvik
     
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
BVE-1032-1 Undervisning
FELLES. DIGITALT. Juss
M.L. Nordvik
 
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:00
11:45-15:00
BVE-1032-1 Undervisning
FELLES. DIGITALT. Juss
M.L. Nordvik
 
12:00    
13:00    
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 44
Uke
44
Mandag
01.11.2021
Tirsdag
02.11.2021
Onsdag
03.11.2021
Torsdag
04.11.2021
Fredag
05.11.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-1532-1 Digital undervisning
Barnets rett, medvirkning og medbestemmelse
M.L. Nordvik
A. Riise
     
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30
BVE-1532-1 Digital undervisning
Etisk og juridisk skjønn
M.L. Nordvik
A. Riise
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-15:30
11:45-15:30 HARSTAD_HG5 165
BVE-1532-1 OBLIGATORISK
Profesjonssemninar - Barnets rett og juss

 Obligatorisk fremmøte
M.L. Nordvik
A. Riise
   
12:00      
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Marie Lindsjørn Nordvik - Postdoktor i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 165
BVE-1532-1 Forelesning
Juss
M.L. Nordvik
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 165
BVE-1532-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Skriftlig og muntlig kommunikasjon

 Obligatorisk fremmøte
M.L. Nordvik
I.H. Vollen
 
10:00      
11:00      
12:00      
13:00          
14:00          
15:00          
16:00