Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Monica Volden - Universitetslektor

Monica Volden

Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
16.08.2021
08:15-09:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Introduksjon, presentasjon av pensum
I.C. Nordli
M. Volden
09:15-11:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Introduksjon, presentasjon av pensum
I.C. Nordli
M. Volden
12:15-15:00 BLU-1223-1 Tromsø gr.1
Måling, ute (Tromsø)
G.O. Pettersen
M. Volden
A. Wara
Tirsdag
17.08.2021
10:15-13:00 SVHUM B1003
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Måling ute
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Måling ute
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
18.08.2021
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Barnehagematematikk og måling
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
19.08.2021
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Barnehagematematikk og måling
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.08.2021
09:15-10:00 BLU-1223-1 Harstad
Introduksjon, presentasjon av pensum - Clarion hotel Arcticus
Introduksjon, presentasjon av pensum
M.L. Sundelin
M. Volden
13:15-16:00 BLU-1223-1 Harstad gr.1
Måling, ute (Harstad)
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
24.08.2021
08:15-10:00 BLU-1223-1 Harstad
Barnehagematematikk og måling (Harstad) - Clarion hotel Arcticus
Barnehagematematikk og måling (Harstad)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
25.08.2021
10:15-12:00 BLU-1223-1 Harstad gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Harstad) - Clarion hotel Arcticus
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Harstad)
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-13:00 BLU-1223-1 Harstad
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Harstad) - Clarion hotel Arcticus
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Harstad)
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
26.08.2021
08:15-11:00 BLU-1223-1 Finnsnes gr.1
Måling, ute (Finnsnes)
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-13:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Barnehagematematikk og måling (Finnsnes)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Utdeling av arbeidskrav 1 og 2
I.C. Nordli
M. Volden
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Utdeling av arbeidskrav 1 og 2
I.C. Nordli
M. Volden
Fredag
27.08.2021
13:15-15:00 BLU-1223-1 Finnsnes gr.1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Finnsnes)
G.O. Pettersen
M. Volden
15:15-16:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri (Finnsnes)
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.08.2021
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
31.08.2021
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Begrepslæring. Former, mønster og symmetri
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
02.09.2021
08:15-11:00 ILP 1.007
LER-1203-1 Gruppe B M. Volden
11:15-14:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Gruppe A M. Volden
Fredag
03.09.2021
09:15-10:00 ILP 1.007
LER-1203-1 Gruppe B H.C. Ryel
M. Volden
10:15-11:00 ILP 1.007
LER-1203-1 Gruppe A H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.09.2021
08:15-11:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Gruppe B M. Volden
11:15-12:00 ILP 2.005
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: geometri, rom og retning
M. Volden
A. Wara
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Narvik
Geometri, rom og retning
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Narvik)
M. Volden
A. Wara
Tirsdag
07.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Narvik
Tallforståelse, telling og tallsystem (Narvik)
G.O. Pettersen
M. Volden
13:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Geometri, rom og retning (Tromsø)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Tromsø
Geometri, rom og retning (Tromsø)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
08.09.2021
08:15-10:00 TEO-H1 1.425
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
13:15-16:00 ILP 1.043
LER-1203-1 Gruppe A M. Volden
Torsdag
09.09.2021
08:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
14:15-15:00 ILP 2.056
LER-1203-1 Gruppe B T.F. Eidissen
M. Volden
Fredag
10.09.2021
08:15-14:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.09.2021
13:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
14.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
M. Volden
A. Wara
11:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Geometri. Rom og retning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 2.006
BLU-1223-1 Harstad
Tallforståelse, telling og tallsystem (Harstad)
M. Volden
A. Wara
Onsdag
15.09.2021
08:15-09:00 ILP 2.072
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Geometri, rom og retning (Harstad)
M. Volden
A. Wara
09:15-11:00 UB 132
BLU-1223-1 Harstad
Geometri, rom og retning (Harstad)
M. Volden
A. Wara
12:15-16:00 TEO-H1 1.425
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Torsdag
16.09.2021
08:15-16:00 ILP 2.006
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
15:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Geometri, rom og retning (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Fredag
17.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Geometri, rom og retning (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
08:15-14:00 SVHUM B1003
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
12:15-14:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Finnsnes
Tallforståelse, telling og tallsystem (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
20.09.2021
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Tallforståelse, telling og tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
21.09.2021
08:15-12:00 ILP 2.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Tallforståelse, telling og tallsystem
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
22.09.2021
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Tromsø
Additive strukturer og tellestrategier (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
13:15-16:00 UB 244
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Matematisk samtale (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
Torsdag
23.09.2021
08:15-10:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Additive strukturer og tellestrategier (Narvik)
M. Volden
A. Wara
13:15-16:00 NARVIK_BL-E E1480
BLU-1223-1 Narvik
Forelesning: Matematisk samtale (Narvik)
M. Volden
A. Wara
Fredag
24.09.2021
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
27.09.2021
08:15-10:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
10:15-12:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Additive strukturer og tellestrategier (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
12:15-15:00 BLU-1223-1 Finnsnes
Matematisk samtale (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Tirsdag
28.09.2021
12:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Veiledning arbeidskrav 3-6 år
I.C. Nordli
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Veiledning arbeidskrav 3-6 år
I.C. Nordli
M. Volden
Onsdag
29.09.2021
08:15-11:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Matematisk samtale

Temaet endres til Additivestrukturer og tellestrategier

G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-14:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Matematisk samtale

Temaet endres til Additivestrukturer og tellestrategier

G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
30.09.2021
12:15-14:00 HARSTAD_HG5 243_ROM7
BLU-1223-1 Harstad
Forelesning: Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
M. Volden
A. Wara
14:15-16:00 HARSTAD_HG5 243_ROM7
BLU-1223-1 Harstad
Additive strukturer og tellestrategier (Harstad)
M. Volden
A. Wara
Fredag
01.10.2021
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 244_ROM8
BLU-1223-1 Harstad
OBS varer til kl 1100 nytt rom fra 10.15 Rom 243 rom 7
Forelesning: matematisk samtale
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
13.10.2021
10:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Torsdag
14.10.2021
08:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
15.10.2021
08:15-14:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.10.2021
12:15-16:00 ILP 1.058
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Torsdag
21.10.2021
08:15-16:00 ILP 2.005
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Fredag
22.10.2021
08:15-14:00 ILP 1.043
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
26.10.2021
08:15-12:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Additive strukturer og tellestrategier

Temaet endret til matematisk samtale

G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
27.10.2021
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Additive strukturer og tellestrategier

Temaet endret til matematisk samtale

G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
29.10.2021
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.11.2021
10:15-12:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
Digital: Problemløsning (Tromsø)
G.O. Pettersen
M. Volden
12:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Problemløsning
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
02.11.2021
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Narvik
Digital: Problemløsning (Narvik)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Narvik
Digital: Statistikk (Narvik)
G.O. Pettersen
M. Volden
Onsdag
03.11.2021
09:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Narvik
Digital: Statistikk (Narvik)
G.O. Pettersen
M. Volden
Fredag
05.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
10:15-11:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
OBS- Tema er statistikk og sannsynlighet
Digital: Statistikk (Tromsø)
M. Volden
A. Wara
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 45
Uke 45
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
08.11.2021
12:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Finnsnes
Digital: Problemløsning (Finnsnes)
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Harstad
Digital: Problemløsning (Harstad)
G.O. Pettersen
M. Volden
Tirsdag
09.11.2021
08:15-11:00 ILP 1.047
BLU-1223-1 Harstad
Digital: Statistikk (Harstad)
M. Volden
A. Wara
11:15-14:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Finnsnes
Digital: Statistikk (Finnsnes)
M. Volden
A. Wara
Onsdag
10.11.2021
08:15-11:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
11:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Statistikk
G.O. Pettersen
M. Volden
Torsdag
11.11.2021
12:15-14:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Sannsynlighet
G.O. Pettersen
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
17.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.043
BLU-1223-1 Tromsø
Forelesning: Eksamensforberedelser (Tromsø og Narvik)
F. Hiss
H. Ludvigsen
M. Volden
A. Wara
10:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
12:15-16:00 TEO-H1 1.425
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Torsdag
18.11.2021
08:15-16:00 ILP 2.005
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
08:15-16:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
Fredag
19.11.2021
08:15-14:00 ILP 2.006
VID-6042-1 Samlinger M. Johnsen
H.C. Ryel
M. Volden
08:15-14:00 ILP 2.005
VID-6074-1 Samlinger S.A. Bjørkli-Eriksen
G.O. Pettersen
K-A. Sæther
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 47
Uke 47
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.11.2021
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 2
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Fredag
26.11.2021
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Seminargruppe 1
Eksamensforberedelser
E. Gamst-Nergård
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
13:00-16:00 VIRTUELT _CANVAS
BOOKING- Booking BLS022
Møtetid ILP
M. Andersen
A. Andersson
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
Ø. Ballo
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
A. Bjerkås
S.A. Bjørkli-Eriksen
C. Bjørndal
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
T.A. Bringeland
H. Brox
H.K. Bråthen
J. Buli-Holmberg
H.V. Busch
K.W. Bøe
E. Dahl
C. Dale
F. Danielsen
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
T.G. Ekeland
E.V. Eriksen
E. Eriksen
G. Figenschou
H.R. Folkenborg
J.T. Forsberg
L. Frantzen
B.R. Furnes
B.I. Furu
A.B. Fyhn
E. Gamst-Nergård
I.A. Gaup
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
J. Handley
I.M. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
O.J. Hembre
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
B-C. Hustad
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
M. Isaksen
T. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
F. Jensen
G. Jensen
I. Jensen
T.B. Jensen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B.A. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
I.M. Kielland
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
A. Kristiansen
I.N. Kristiansen
L.H. Kristiansen
M. Kvivesen
H-G. Køller
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R. Larsen
R.I. Larsen
L-M. Lauritzen
T. Lekang
T. Leming
A. Loppacher
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
B. Martinussen
G.E. Mathisen
G.R. Maxwell
M. Melby-Lervåg
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
H.E. Moe
A. Myrstad
A. Nedberg
T. Nesheim
E. Nicolaisen
F. Nilsen
M. Nilssen
T.N. Nilssen
S.I. Nordkild
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
T. Nymo
C.L. Olsen
M.H. Olsen
R. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
J. Oskarsson
G. Paulgaard
A.T. Pedersen
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I. Ripman
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
D.A.V. Rød
L. Rønningsbakk
M. Saus
S. Schenzle
J.H. Schultz
I.M. Seiness
A.M. Simensen
R. Skjelmo
S. Skogdal
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
M. Solberg
T. Solhaug
S. Sollied
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
B. Steinsvik
A-M. Stenseth
K.E. Stien
A. Strandbu
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
J. Sæleset
M. Sætermo
K-A. Sæther
Y. Sørensen
S. Thorvaldsen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
S. Uteng
N.V. Vambheim
K.F. Vennebo
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
T. Wara
L.L. Warth
K.S. Worum
M. Ødegaard
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
I. Aarvik
G. Aas
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
30.11.2021
08:15-12:00 ILP 1.006
LER-1203-1 Gruppe A T.F. Eidissen
G.O. Pettersen
H.C. Ryel
M. Volden
Timeplan for Monica Volden - Universitetslektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.12.2021
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Programdag BLU
M. Andersen
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Eriksen
T.H. Estensen
G. Figenschou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
G. Jensen
I. Jensen
A.A. Johansen
S. Johansen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
C. Kleemann
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
R. Larsen
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
A.M. Simensen
B. Steinsvik
J.E.T. Strand
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
G. Aas