Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Miriam Elise Wiik - Universitetslektor

Miriam Elise Wiik

Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 32
Uke 32
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
12.08.2021
08:15-15:00 ILP 1.006
ILP 1.007
BOOKING- Booking MBE076
Oppstart med stil - lærerutdanningenene 1-7
S.A. Bjørkli-Eriksen
T.F. Eidissen
L. Hustad-Hoel
G. Kalseth
R. Larsen
M. Liset
H.C. Ryel
K-A. Sæther
Y. Sørensen
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
17.08.2021
08:15-13:00 ILP U1.068
BOOKING- Booking MBE076
Oppstart med stil - lærerutdanningenene 1-7, gruppe A
M. Wiik
10:15-15:00 ILP 1.042
BOOKING- Booking MBE076
Oppstart med stil - lærerutdanningenene 1-7, gruppe B
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
23.08.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Grunnleggende ferdigheter 1 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 35
Uke 35
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
01.09.2021
13:15-16:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Grunnleggende ferdigheter 2 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.09.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Grunnleggende ferdigheter 1 - Drama
M. Wiik
Onsdag
08.09.2021
12:15-14:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse B NAT M. Wiik
14:15-16:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse C MAT NOR M. Wiik
Torsdag
09.09.2021
12:15-14:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse A ENG SAMF M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
13.09.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Grunnleggende ferdigheter 2 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
22.09.2021
12:15-14:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse B NAT M. Wiik
14:15-16:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse C MAT NOR M. Wiik
Torsdag
23.09.2021
10:15-12:00 ILP 1.062
LER-1003-1 Klasse A ENG SAMF M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 39
Uke 39
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
28.09.2021
10:15-13:00 ILP 1.075
LER-1000-1 Seminargruppe A M. Wiik
13:15-16:00 ILP 1.075
LER-1000-1 Seminargruppe B M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
04.10.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Grunnleggende ferdigheter 3 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
11.10.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 1
Grunnleggende ferdigheter 4 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
21.10.2021
11:15-14:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Grunnleggende ferdigheter 3 - Drama
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 43
Uke 43
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
25.10.2021
12:15-15:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 2
Grunnleggende ferdigheter 4 - Drama
M. Wiik
Torsdag
28.10.2021
10:15-13:00 ILP 1.062
LER-1000-1 Seminargruppe A M. Wiik
13:15-16:00 ILP 1.062
LER-1000-1 Seminargruppe B M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 44
Uke 44
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
01.11.2021
12:15-14:00 TEO-H1 1.225
TEO-H1 1.229
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.258
LER-1002-1 Klasse B MAT NOR R. Johansen
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
14:15-16:00 TEO-H1 1.225
TEO-H1 1.229
TEO-H1 1.233
TEO-H1 1.258
LER-1002-1 Klasse A ENG NAT SAMF R. Johansen
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
Onsdag
03.11.2021
10:15-12:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.413
LER-1000-1 Seminargruppe B R. Johansen
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
12:15-14:00 TEO-H1 1.313
TEO-H1 1.323
TEO-H1 1.333
TEO-H1 1.413
LER-1000-1 Seminargruppe A R. Johansen
M. Liset
Y. Sørensen
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 46
Uke 46
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
17.11.2021
08:15-10:00 ILP 1.062
BLU-1002-1 Seminargr. 1
ITP (felles)
M. Wiik
Timeplan for Miriam Elise Wiik - Universitetslektor i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.12.2021
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Programdag BLU
M. Andersen
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Eriksen
T.H. Estensen
G. Figenschou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
G. Jensen
I. Jensen
A.A. Johansen
S. Johansen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
C. Kleemann
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
R. Larsen
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
A.M. Simensen
B. Steinsvik
J.E.T. Strand
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
G. Aas