Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Ole Martin Kanck - Rådgiver

Ole Martin Kanck

Timeplan for Ole Martin Kanck - Rådgiver i uke 32
Uke 32
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
12.08.2021
15:15-16:00 ILP 2.005
BOOKING- Booking MBE076
Orienteringsmøte for bachelor i barnehagelærer (B-BLU)
A.L. Bakke
H. Habbestad
O.M. Kanck
B. Karlsen
A. Wara
Timeplan for Ole Martin Kanck - Rådgiver i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
10.09.2021
09:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Felles digital forelesning
Praksisinformasjon

Rom ILP 1.006 er booket og forelesningen kan ses derfra

O.M. Kanck
Timeplan for Ole Martin Kanck - Rådgiver i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
21.09.2021
12:15-13:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Narvik
Info om praksis (Narvik)
O.M. Kanck
Onsdag
22.09.2021
12:15-13:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø
Info om praksis (Tromsø)
O.M. Kanck
Timeplan for Ole Martin Kanck - Rådgiver i uke 49
Uke 49
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
06.12.2021
08:15-16:00 BOOKING- Booking ANG035
Programdag BLU
M. Andersen
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Eriksen
T.H. Estensen
G. Figenschou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
G. Jensen
I. Jensen
A.A. Johansen
S. Johansen
O.M. Kanck
B. Karlsen
C. Kleemann
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
R. Larsen
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
A.M. Simensen
B. Steinsvik
J.E.T. Strand
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
G. Aas