Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Petter Holm - Instituttleder

Petter Holm

Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 32
Uke
32
Mandag
09.08.2021
Tirsdag
10.08.2021
Onsdag
11.08.2021
Torsdag
12.08.2021
Fredag
13.08.2021
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2020-1 Forelesning
1 Introduksjonsforelesning

 Opptak+live
C. Armstrong
M. Aschan
E. Berg
J. Brinkhof
A. Eide
E.H. Hallfredsson
A.H. Hoel
P. Holm
J.P. Johnsen
I. Kvalvik
R.B. Larsen
     
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 34
Uke
34
Mandag
23.08.2021
Tirsdag
24.08.2021
Onsdag
25.08.2021
Torsdag
26.08.2021
Fredag
27.08.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-109
FSK-3014-1 Undervisning
Emneintroduksjon (alle)
1

I denne økta blir emnet presenter, og vi går gjennom planen for høstsemesteret, med alle aktiviteter og frister. Vi tar også en kort presentasjonsrunde. 

Selv om denne økta ikke er obligatorisk, anbefaler vi at alle som har mulighet kommer, slik at de kan sette seg godt inn i arbeidsform og læringsaktiviteter i dette emnet.  

P. Holm
I.H. Lien
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH D-109
NFH D-111
NFH D-112
FSK-3014-1 Undervisning
Kick-off med idedugnad
2

Obligatorisk oppmøte. Detaljert program kommer

C. Armstrong
M. Aschan
E.O. Elvevoll
P. Holm
I.H. Lien
K.N. Nielsen
B-S. Sæther
M. Aanesen
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 35
Uke
35
Mandag
30.08.2021
Tirsdag
31.08.2021
Onsdag
01.09.2021
Torsdag
02.09.2021
Fredag
03.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Workshop om rammer og regler for prosjektsamarbeid
3

Obligatorisk oppmøte

P. Holm
I.H. Lien
K.N. Nielsen
     
13:00        
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
4

Vi inviterer alle deltakerne til SimFish-laben slik at de kan bli kjent, konstituere gruppene og starte arbeidet med å utvikle sitt prosjekt. Gruppene må selv ta ansvar for sitt arbeid, og det tilbys ingen felles rettledning.  Det er mulighet for gruppene å avtale møte med sine veiledere.

 

 

C. Armstrong
E.O. Elvevoll
P. Holm
I.H. Lien
K.N. Nielsen
B-S. Sæther
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
5

SimFish-labben står til disposisjon for gruppenes arbeid med å sluttføre prosjektbeskrivelsen, som skal leveres fredag 17. september.

P. Holm
I.H. Lien
 
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Workshop om å gi og ta imot tilbakemeldinger
6 presentasjoner

Alle gruppene skal gi tilbakemelding til en annen gruppe, og mottar tilbakemeldinger på sitt arbeid fra en av de andre gruppene. I denne workshopen skal vi arbeide med hvordan en kan gi gode og konstruktive tilbakemeldinger, og hvordan en kan anvende tilbakemeldinger og kritikk for å forbedre sitt eget arbeid. Obligatorisk deltakelse.  

P. Holm
I.H. Lien
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-17:00
12:15-17:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Presentasjonsseminar
7

Alle gruppene presenterer sitt prosjektutkast, og får tilbakemeldinger fra andre grupper og faglærere. Obligatorisk oppmøte

C. Armstrong
E.O. Elvevoll
P. Holm
I.H. Lien
K.N. Nielsen
B-S. Sæther
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00        
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
8

SimFish-laben står til disposisjon for gruppene 

P. Holm
I.H. Lien
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 40
Uke
40
Mandag
04.10.2021
Tirsdag
05.10.2021
Onsdag
06.10.2021
Torsdag
07.10.2021
Fredag
08.10.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
10

Gruppene kan starte arbeidet med å gjennomføre prosjektarbeidet i henhold til prosjektbeskrivelsen.

P. Holm
I.H. Lien
09:00        
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Workshop om tolking av tilbakemeldinger og revisjon av prosjektbeskrivelse
9

Gruppene kan revidere prosjektbeskrivelsen. Mulighet for veiledning (avtales med veiledere)

P. Holm
I.H. Lien
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 41
Uke
41
Mandag
11.10.2021
Tirsdag
12.10.2021
Onsdag
13.10.2021
Torsdag
14.10.2021
Fredag
15.10.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
11

Gruppene kan arbeide med gjennomføring av prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelsen

P. Holm
I.H. Lien
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Presentasjon og tilbakemeldinger på prosjektrapport
13

Obligatorisk

P. Holm
I.H. Lien
09:00        
10:00        
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
12

SimFish-laben står til disposisjon for arbeid med tilbakemelding til de andre gruppene

P. Holm
I.H. Lien
     
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
14
P. Holm
I.H. Lien
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
15

Gruppene kan arbeide med tolkning av tilbakemeldinger og revisjon av prosjektrapporten. Mulighet for veiledning (avtales med veiledere)

P. Holm
 
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 46
Uke
46
Mandag
15.11.2021
Tirsdag
16.11.2021
Onsdag
17.11.2021
Torsdag
18.11.2021
Fredag
19.11.2021
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
17

Gruppene kan arbeide med tolkning av tilbakemeldinger og revisjon av prosjektrapporten. Mulighet for veiledning (avtales med veiledere)

P. Holm
I.H. Lien
   
10:00        
11:00        
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Gruppearbeid
16

Gruppene kan arbeide med tolkning av tilbakemeldinger og revisjon av prosjektrapporten. Mulighet for veiledning (avtales med veiledere)

P. Holm
I.H. Lien
       
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 47
Uke
47
Mandag
22.11.2021
Tirsdag
23.11.2021
Onsdag
24.11.2021
Torsdag
25.11.2021
Fredag
26.11.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Workshop og erfaringsdeling om prosjektorganiseirng og samarbeid 0915-1200
19

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/67344484391?pwd=Z2RtK3JCQW8xYkpMQ0VvL2RGdER4Zz09

Meeting ID: 673 4448 4391
Password: 526601

P. Holm
I.H. Lien
09:00        
10:00        
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 DIGUND _ZOOM
NFH B-064
FSK-3014-1 Undervisning
Workshop og erfaringsdeling om prosjektorganisering og teamarbeid.
18

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/69881145034?pwd=VlNiWnBIay9kKzZVOXRPUUw2bnJuQT09

Meeting ID: 698 8114 5034
Password: 596663

P. Holm
I.H. Lien
       
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 49
Uke
49
Mandag
06.12.2021
Tirsdag
07.12.2021
Onsdag
08.12.2021
Torsdag
09.12.2021
Fredag
10.12.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:00-15:00
14:00-15:00 DIGUND _ZOOM
FSK-3014-1 Undervisning
Tilbakemeldinger til emnet
P. Holm
15:00          
16:00          
Timeplan for Petter Holm - Instituttleder i uke 50
Uke
50
Mandag
13.12.2021
Tirsdag
14.12.2021
Onsdag
15.12.2021
Torsdag
16.12.2021
Fredag
17.12.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _DIGUND
FSK-2040-1 Forelesning
Informasjonsmøte: 6. semester og master (digitalt)
P. Arbo
M. Aschan
H.C. Bernstein
M. Borit
A. Eide
K-E. Eilertsen
P. Holm
J.P. Johnsen
I.H. Lien
A. Lynghammar
L. Pecuchet
J. Santos
B-S. Sæther
H.T. Thorarensen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00