Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Høst - lærer Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor

Torill Miriam Enget Jensen

Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 32
Uke
32
Mandag
09.08.2021
Tirsdag
10.08.2021
Onsdag
11.08.2021
Torsdag
12.08.2021
Fredag
13.08.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Matkvalitet
T.M.E. Jensen
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1000-1 Forelesninger
Velkommen til ernæring med frokost
R.B. Barnung
M. Brustad
T.M.E. Jensen
R.H. Nergaard
C.Q. Vo
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Vann
T.M.E. Jensen
 
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Informasjon om høstens undervisningsplan
R.B. Barnung
B.N. Fuglesteg
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
     
13:00      
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.09.308
ERN-1001-1 Forelesning
Presentasjon av innovasjonsprosjekt
T.M.E. Jensen
 
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
06.09.2021
Tirsdag
07.09.2021
Onsdag
08.09.2021
Torsdag
09.09.2021
Fredag
10.09.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-1000-1 Forelesninger
De nasjonale kostrådene i bærekraftperspektiv
T.M.E. Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1001-1 Ekskursjon
NIBIO
T.M.E. Jensen
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 MH2 U.10.311
ERN-1000-1 Seminar
De nasjonale kostrådene i bærekraftperspektiv
R.B. Barnung
T.M.E. Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
ERN-1001-1 Forelesning
Plantefysiologi v/Inger Martinussen og Torill Enget Jensen
T.M.E. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Frukt og grønnsaker
T.M.E. Jensen
11:00    
12:00        
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00
ERN-1001-1 Forelesning
Bearbeiding og oppbevaring av mat
T.M.E. Jensen
 
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 DIGUND _DIGUND
ERN-1001-1 Forelesning
Fremmedstoffer i mat
T.M.E. Jensen
 
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
13.09.2021
Tirsdag
14.09.2021
Onsdag
15.09.2021
Torsdag
16.09.2021
Fredag
17.09.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-1000-1 Forelesninger
Ernæring og folkehelse forebyggingspotensialet
T.M.E. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-1000-1 Seminar
Presentasjon av folkehelseoppgave: ungdom og ernæring

 Obligatorisk fremmøte
R.B. Barnung
T.M.E. Jensen
   
10:00        
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
MH2 U.10.324
MH2 U.10.326
MH2 U.10.328
Klikk for å vise/skjule alle
ERN-1001-1 Gruppeundervisning
Gruppemøte 1, innovasjonsoppgave
T.M.E. Jensen
   
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
20.09.2021
Tirsdag
21.09.2021
Onsdag
22.09.2021
Torsdag
23.09.2021
Fredag
24.09.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.836-AUD2
ERN-1001-1 Forelesning
Presentasjon av innovasjonsoppgave fra oppdragsgiver Kari Hege Mortensen/Nordland fylkeskommune og Byraa
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
       
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00
ERN-1001-1 Forelesning
Belgfrukter og nøtter
T.M.E. Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00 ILP U1.076
ERN-1001-1 Forelesning
Kjøkkenlab: Porsjonsstørrelser

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:00-15:00
11:00-15:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Seminar
Innovasjonsoppgave Open space ved Ove Jakobsen

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
     
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
MH2 U.10.323
MH2 U.10.326
MH2 U.10.328
Klikk for å vise/skjule alle
ERN-1001-1 Kollokvie
Caseoppgave: Fremmedstoffer
T.M.E. Jensen
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.09.308
ERN-1001-1 Forelesning
Ferdigmat
T.M.E. Jensen
 
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
27.09.2021
Tirsdag
28.09.2021
Onsdag
29.09.2021
Torsdag
30.09.2021
Fredag
01.10.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Fokusgruppeintervju
L. Forslund
T.M.E. Jensen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.321
MH2 U.10.322
MH2 U.10.323
MH2 U.10.324
MH2 U.10.326
Klikk for å vise/skjule alle
ERN-1001-1 Gruppeundervisning
Gruppemøte 2, innovasjonsoppgave bearbeiding fokusgruppe
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Analyse og presentasjon av intervjudata
M. Eliassen
T.M.E. Jensen
   
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Planlegging av intervju (del 1: ernæring og kosthold hos ungdom)
M. Eliassen
L. Forslund
T.M.E. Jensen
   
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Forelesning
Planlegging av intervju (del 2: kommunikasjon og formidling til ungdom). Avslutning og oppsummering (ca. kl.15.15-16.00)
M. Eliassen
L. Forslund
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
13:15-16:00 MH2 U.10.319
MH2 U.10.320
MH2 U.10.324
MH2 U.10.326
MH2 U.10.328
Klikk for å vise/skjule alle
ERN-1001-1 Kollokvie
Gjennomføre fokusgruppeintervju
M. Eliassen
L. Forslund
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
     
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
11.10.2021
Tirsdag
12.10.2021
Onsdag
13.10.2021
Torsdag
14.10.2021
Fredag
15.10.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP U1.076
ERN-2001-1 Kjøkkenlab
Kjøkkenlab gruppe 1

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.308
ERN-1001-1 Seminar
Arbeidskrav: Demonstrasjon av kostråd. Formativ evaluering

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
   
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP U1.076
ERN-2001-1 Kjøkkenlab
Kjøkkenlab gruppe 2

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
   
13:00      
14:00      
15:00        
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
25.10.2021
Tirsdag
26.10.2021
Onsdag
27.10.2021
Torsdag
28.10.2021
Fredag
29.10.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.311
ERN-1001-1 Forelesning
Gjennomgang av emnebeskrivelse, læringsmål og pensum - forventningsavklaring etter tilbakemeldinger
T.M.E. Jensen
       
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
01.11.2021
Tirsdag
02.11.2021
Onsdag
03.11.2021
Torsdag
04.11.2021
Fredag
05.11.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.311
ERN-2005-1 Forelesning
Kosthold i livsløpet
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
 
10:00        
11:00        
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-14:00
13:15-14:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Folkehelsearbeid
T.M.E. Jensen
     
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 45
Uke
45
Mandag
08.11.2021
Tirsdag
09.11.2021
Onsdag
10.11.2021
Torsdag
11.11.2021
Fredag
12.11.2021
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-1001-1 Forelesning
Vegetarisk kosthold
T.M.E. Jensen
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Forelesninger
Folkehelsearbeid
T.M.E. Jensen
     
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
15.11.2021
Tirsdag
16.11.2021
Onsdag
17.11.2021
Torsdag
18.11.2021
Fredag
19.11.2021
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 DIGUND _DIGUND
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Folkehelsearbeid
T.M.E. Jensen
   
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 DIGUND _ZOOM
ERN-2005-1 Forelesning
Mat og bærekraft
T.M.E. Jensen
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.306
ERN-2005-1 Forelesning
T.M.E. Jensen
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
22.11.2021
Tirsdag
23.11.2021
Onsdag
24.11.2021
Torsdag
25.11.2021
Fredag
26.11.2021
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-1000-1 Forelesninger
Feilernæring, tiltak og strategier
T.M.E. Jensen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.306
ERN-1001-1 Forelesning
Næringsberegning
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00 TEO-H1 1.836-AUD2
ERN-1001-1 Seminar
Evaluering innovasjonsoppgave v/Kari Hege Mortensen

 Obligatorisk fremmøte
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
10:00      
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 DIGUND _ZOOM
ERN-1000-1 Forelesninger
Globale ernæringsutfordringer, feilernæring
T.M.E. Jensen
     
12:00      
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Torill Miriam Enget Jensen - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
29.11.2021
Tirsdag
30.11.2021
Onsdag
01.12.2021
Torsdag
02.12.2021
Fredag
03.12.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-1001-1 Forelesning
Eksamensforberedelser
T.M.E. Jensen
C.Q. Vo
 
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00