Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Vår - lærer Inger Wallem Krempig - Førstelektor

Inger Wallem Krempig

Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 2
Uke 2
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
15.01.2021
10:15-12:00 FRI-1450-1 Undervisning
Intro NKS gruppe 1 (se gruppedeling Canvas)

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
12:15-14:00 FRI-1450-1 Undervisning
Intro NKS gruppe 2 (se gruppedeling Canvas)

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
18.01.2021
09:15-15:00 IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Presentasjon prosjekt (digital)

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Tirsdag
19.01.2021
09:15-12:00 IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Presentasjon prosjekt (digital)

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Fredag
22.01.2021
12:15-14:00 FRI-1450-1 Undervisning
Hva skjer i friluftslivet i Norge i dag? (Digitalt)

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 4
Uke 4
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
27.01.2021
09:15-12:00 FRI-1450-1 Undervisning
Digital forelesning: Hvem gjør hva i friluftslivet

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
12.02.2021
09:15-15:00 ALTA_BT1 1042-AUD
FRI-1450-1 Undervisning
Forelesning - Naturforvaltning og naturvern

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
16.02.2021
12:15-15:00 ALTA_BT1 1042-AUD
FRI-1450-1 Undervisning
Forelesning

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.03.2021
12:15-15:00 ALTA_BT1 1042-AUD
ALTA_BT2 2098
ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L103
ALTA_BT3 L104
Klikk for å vise/skjule alle
FRI-1450-1 Undervisning
Gruppeoppgaver.

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
Tirsdag
23.03.2021
09:15-15:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1450-1 Undervisning
Ferd

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 15
Uke 15
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.04.2021
12:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar - presentasjon resultatkapittel (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Tirsdag
13.04.2021
12:15-15:00 VIRTUELT _ZOOM
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar - presentasjon resultatkapittel (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Onsdag
14.04.2021
09:15-15:30 VIRTUELT _ZOOM
FRI-1450-1 Undervisning
Seminar: Presentasjoner prosjektarbeid (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.05.2021
09:15-15:00 ANNET UTE_ALTA
FRI-1450-1 Undervisning
Altaelva/naturopplevelser

 Obligatorisk fremmøte
I.L. Fossøy
I.W. Krempig
Tirsdag
11.05.2021
12:15-15:00 ALTA_BT1 1042-AUD
FRI-1450-1 Undervisning
Eksamensforberedelser

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Onsdag
12.05.2021
09:15-12:00 FRI-1450-1 Undervisning
Digitale kolokvier

 Obligatorisk fremmøte
I.W. Krempig
Timeplan for Inger Wallem Krempig - Førstelektor i uke 22
Uke 22
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.05.2021
08:15-23:45 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv. Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
T. Olsen
Tirsdag
01.06.2021
08:15-16:00 BOOKING- Booking BLS022
Programdag BLU
A.L. Bakke
P.E. Bartnæs
B. Bentsen
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
N.H. Dønnem
E. Eriksen
T.H. Estensen
G. Figenschou
I. Frenning
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
F. Hiss
L. Husjord
T. Isaksen
G. Jensen
I. Jensen
A.A. Johansen
S. Johansen
O.M. Kanck
B.A. Karlsen
C. Kleemann
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
S.R. Kvande
R. Larsen
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
H.E. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
G.O. Pettersen
A.M. Simensen
B. Steinsvik
J.E.T. Strand
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
T.K. Vårnes
R.M. Walberg
M. Wiik
G. Aas
Onsdag
02.06.2021
08:15-23:45 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
E. Enoksen
I.L. Fossøy
I.W. Krempig
Torsdag
03.06.2021
08:15-23:45 ANNET UTE_ALTA
FRI-1441-1 Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv. Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
E. Enoksen
I.L. Fossøy
I.W. Krempig