Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Vår - lærer Inger Wallem Krempig - Førstelektor

Inger Wallem Krempig

Uke 2
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
10:15-12:00 - 15.01.2021
Undervisning
Intro NKS gruppe 1 (se gruppedeling Canvas)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
12:15-14:00 - 15.01.2021
Undervisning
Intro NKS gruppe 2 (se gruppedeling Canvas)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Uke 3
Mandag
09:15-15:00 - 18.01.2021
Undervisning - Alta
Presentasjon prosjekt (digital)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Tirsdag
09:15-12:00 - 19.01.2021
Undervisning - Alta
Presentasjon prosjekt (digital)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
12:15-14:00 - 22.01.2021
Undervisning
Hva skjer i friluftslivet i Norge i dag? (Digitalt)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Uke 4
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 27.01.2021
Undervisning
Digital forelesning: Hvem gjør hva i friluftslivet

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-15:00 - 12.02.2021
Undervisning
Forelesning - Naturforvaltning og naturvern

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Uke 7
Mandag
Tirsdag
12:15-15:00 - 16.02.2021
Undervisning
Forelesning

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
09:15-15:00 - 23.03.2021
Undervisning
Ferd

 Obligatorisk fremmøte
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 15
Mandag
12:15-15:00 - 12.04.2021
Undervisning - Alta
Seminar - presentasjon resultatkapittel (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Tirsdag
12:15-15:00 - 13.04.2021
Undervisning - Alta
Seminar - presentasjon resultatkapittel (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Onsdag
09:15-15:30 - 14.04.2021
Undervisning
Seminar: Presentasjoner prosjektarbeid (DIGITAL)

Lenke til Zoom i Canvas


 Obligatorisk fremmøte
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
09:15-15:00 - 10.05.2021
Undervisning
Altaelva/naturopplevelser

 Obligatorisk fremmøte
Tirsdag
12:15-15:00 - 11.05.2021
Undervisning
Eksamensforberedelser

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Onsdag
09:15-12:00 - 12.05.2021
Undervisning
Digitale kolokvier

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
I.W. Krempig
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
08:15-23:45 - 31.05.2021
Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv. Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
Tirsdag
Onsdag
08:15-23:45 - 02.06.2021
Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
Torsdag
08:15-23:45 - 03.06.2021
Undervisning
Ferd, døgn/dagstur

Praktisk undervisning Kyst-friluftsliv. Ulike tema for ulike grupper og rullering av gruppene. Se mer info på Canvas.


 Obligatorisk fremmøte
Fredag