Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2021 Vår - lærer Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor

Owen Simon Wangensteen Fuentes

Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 2
Uke
2
Mandag
11.01.2021
Tirsdag
12.01.2021
Onsdag
13.01.2021
Torsdag
14.01.2021
Fredag
15.01.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
2. Enkelt gen arv: lover, ploiditet, mtDNA
2
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
4. Genekartlegging: rekombinasjon, kobling, sekvensering
4
O.S. Wangensteen Fuentes
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00
FSK-2030-1 Forelesning
Introduksjon
A.H. Hoel
I. Jensen
J.P. Johnsen
T.A. Schei
M. Sogn-Grundvåg
J.K. Swain
H.T. Thorarensen
O.S. Wangensteen Fuentes
 
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
3. Polygen arv: uavhengig sortering, gen segregation
3
O.S. Wangensteen Fuentes
 
13:00        
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
1. Mendelsk genetikk: genetisk og fenotypisk variasjon, molekylær basis
1
O.S. Wangensteen Fuentes
   
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 3
Uke
3
Mandag
18.01.2021
Tirsdag
19.01.2021
Onsdag
20.01.2021
Torsdag
21.01.2021
Fredag
22.01.2021
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
6 Populasjons genetikk 2
6
O.S. Wangensteen Fuentes
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
9. Genetisk metode 1
9
O.S. Wangensteen Fuentes
09:00      
10:00      
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
5. Populasjons genetikk 1
5
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
7. Kvantitativ genetikk 1
7
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
8. Kvantitativ genetikk 2
8
O.S. Wangensteen Fuentes
 
13:00    
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 4
Uke
4
Mandag
25.01.2021
Tirsdag
26.01.2021
Onsdag
27.01.2021
Torsdag
28.01.2021
Fredag
29.01.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 1 + gruppe 2
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 NFH A-262
NFH A-270
NFH A-272
NFH E-101
FSK-2030-1 Forelesning genetikk
10. Genetisk metode 2
10 - fysisk

ROMFORDELING GRUPPER:

Gruppe 1: A-262
Gruppe 2: A-270
Gruppe 3: A-272
Gruppe 4, 5 og 6: Store Aud. på NFH

Rommene kobler seg sammen via Teams og digitalt samhandlingsutstyr på de ulike rommene. 

Husk å følge gjeldende smittevernregler, inkl. rengjøring av rom etter bruk.

O.S. Wangensteen Fuentes
     
09:00      
10:00      
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 5
Uke
5
Mandag
01.02.2021
Tirsdag
02.02.2021
Onsdag
03.02.2021
Torsdag
04.02.2021
Fredag
05.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 3 + gruppe 4
O.S. Wangensteen Fuentes
       
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 6
Uke
6
Mandag
08.02.2021
Tirsdag
09.02.2021
Onsdag
10.02.2021
Torsdag
11.02.2021
Fredag
12.02.2021
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NFH D-309
FSK-2030-1 Labgruppe
Lab gruppe 5 + gruppe 6
Lab gruppe 3 + gruppe 4
O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
FSK-2030-1 Seminar
Seminar 2: Interpreting genetic laboratory results (digital)
O.S. Wangensteen Fuentes
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-12:00
08:30-12:00
FSK-2030-1 Seminar
Seminar 1: Practical implementation of selective breeding in aquaculture (digital)
O.S. Wangensteen Fuentes
 
09:00    
10:00    
11:00    
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 15
Uke
15
Mandag
12.04.2021
Tirsdag
13.04.2021
Onsdag
14.04.2021
Torsdag
15.04.2021
Fredag
16.04.2021
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
FSK-2053-1 Undervisning
Session 3a. Descriptive statistics 1
4 (digital)

Session 3a. Descriptive statistics 1

O.S. Wangensteen Fuentes
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00
FSK-2053-1 Undervisning
Session 1. What is Data Science?
1 (digital)

Session 1. What is Data Science?

O.S. Wangensteen Fuentes
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
FSK-2053-1 Undervisning
Session 2a. Data ingestion and manipulation 1
2 (digital)

Session 2a. Data ingestion and manipulation 1

O.S. Wangensteen Fuentes
   
10:00    
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
FSK-2053-1 Undervisning
Session 3b. Descriptive statistics 2
5 (digital)

Session 3b. Descriptive statistics 2

O.S. Wangensteen Fuentes
   
12:00      
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00
FSK-2053-1 Undervisning
Session 2b. Data ingestion and manipulation 2
3 (digital)

Session 2b. Data ingestion and manipulation 2

O.S. Wangensteen Fuentes
   
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 16
Uke
16
Mandag
19.04.2021
Tirsdag
20.04.2021
Onsdag
21.04.2021
Torsdag
22.04.2021
Fredag
23.04.2021
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Exercise 1b
7

Exercise 1b

O.S. Wangensteen Fuentes
09:00        
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Exercise 1a
6

Exercise 1a

O.S. Wangensteen Fuentes
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 17
Uke
17
Mandag
26.04.2021
Tirsdag
27.04.2021
Onsdag
28.04.2021
Torsdag
29.04.2021
Fredag
30.04.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 DIGUND _DIGUND
FSK-2053-1 Undervisning
Session 4a Data visualization 1
8

Session 4a Data visualization 1

O.S. Wangensteen Fuentes
       
10:00        
11:00        
12:00          
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 DIGUND _DIGUND
FSK-2053-1 Undervisning
Session 4b Data visualization 2
9

Session 4b Data visualization 2

O.S. Wangensteen Fuentes
       
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 18
Uke
18
Mandag
03.05.2021
Tirsdag
04.05.2021
Onsdag
05.05.2021
Torsdag
06.05.2021
Fredag
07.05.2021
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Exercise 2b
15

Exercise 2b

O.S. Wangensteen Fuentes
 
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Session 5a. Data interpretation 1
10

Session 5a. Data interpretation 1

K. Præbel
O.S. Wangensteen Fuentes
   
11:00      
12:00        
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Exercise 2a
14

Exercise 2a 

O.S. Wangensteen Fuentes
       
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Session 5b. Data interpretation 2
11

Session 5b. Data interpretation 2

K. Præbel
O.S. Wangensteen Fuentes
     
15:00      
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 19
Uke
19
Mandag
10.05.2021
Tirsdag
11.05.2021
Onsdag
12.05.2021
Torsdag
13.05.2021
Fredag
14.05.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 NFH B-064
FSK-2053-1 Undervisning
Exercise 3
17

Exercise 3

S. Bhat
O.S. Wangensteen Fuentes
       
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 20
Uke
20
Mandag
17.05.2021
Tirsdag
18.05.2021
Onsdag
19.05.2021
Torsdag
20.05.2021
Fredag
21.05.2021
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 TEO-H1 1.836-AUD2
FSK-2030-1 Forelesning
Oppsummering, spørsmål, evaluering - fysisk

 Opptak+live
A.H. Hoel
I. Jensen
J.P. Johnsen
T.A. Schei
M. Sogn-Grundvåg
J.K. Swain
H.T. Thorarensen
O.S. Wangensteen Fuentes
   
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Owen Simon Wangensteen Fuentes - Postdoktor i uke 22
Uke
22
Mandag
31.05.2021
Tirsdag
01.06.2021
Onsdag
02.06.2021
Torsdag
03.06.2021
Fredag
04.06.2021
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-09:30
09:00-09:30
FSK-2053-1 Undervisning
22 Presentation of take home assignment (online)
S. Bhat
O.S. Wangensteen Fuentes
       
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00