Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
19.08.2022
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 Undervisning
Barnevernfaglige beslutningsprosesser
A. Bersvendsen
10:15-14:30 HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Ferdighetstrening - Barnevernfaglige beslutningsprosesser

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.08.2022
10:15-15:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
A. Bersvendsen
Tirsdag
23.08.2022
09:15-14:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
A. Bersvendsen
Torsdag
25.08.2022
11:45-13:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
A. Riise
Fredag
26.08.2022
09:15-13:30 HARSTAD_HG1 324
BVE-1551-1 Undervisning
Juridisk og barnevernfaglig vurdering - veiledning på saksfremlegg
A. Bersvendsen
H-A.P. Jensen
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 37
Uke 37
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
16.09.2022
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
H-A.P. Jensen