Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 19.08.2022
Undervisning
Barnevernfaglige beslutningsprosesser
Lærer:
A. Bersvendsen
10:15-14:30 - 19.08.2022
OBLIGATORISK
Ferdighetstrening - Barnevernfaglige beslutningsprosesser

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
A. Bersvendsen
Uke 34
Mandag
10:15-15:30 - 22.08.2022
Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
Lærer:
A. Bersvendsen
Tirsdag
09:15-14:30 - 23.08.2022
Undervisning
Omsorgssvikt, overgrep, vold og rus
Lærer:
A. Bersvendsen
Onsdag
Torsdag
11:45-13:30 - 25.08.2022
OBLIGATORISK
Profesjonsseminar - Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet

 Obligatorisk fremmøte
Fredag
09:15-13:30 - 26.08.2022
Undervisning
Juridisk og barnevernfaglig vurdering - veiledning på saksfremlegg
Uke 37
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-13:30 - 16.09.2022
OBLIGATORISK
Fylkesnemdsseminar

 Obligatorisk fremmøte