Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Elisabeth Enoksen - Universitetslektor

Elisabeth Enoksen

Uke 33
Mandag
Tirsdag
10:15-12:30 - 16.08.2022
Ferd
Oppstart ute på toppen av Komsatoppen.

Se også informasjon om oppstart i Velkomstbrevet. Årstudiet og første året i BA er helt samkjørt og har lik undervisning. Informasjon om semesterstart finner du også på nett.: Semesterstart

Hvor er Komsatoppen? Se lenke til Norgeskart: Komsatoppen er merket med rød prikk

Vi sitter mye i ro der, ha med litt ekstra klær og noe å sitte på.


 Obligatorisk fremmøte
Rom:
13:00-15:00 - 16.08.2022
Forlesning
Informasjon om studiet og høst-semesteret
Lærer:
E. Enoksen
Onsdag
09:15-15:00 - 17.08.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid til Oppstartsturen og utstyrsgjennomgang. Vi starter inne på klasserommet før vi går ut.ne og ute.

Forarbeid til Oppstartsturen neste uke, gjennomgang av ferdplan og arbeidsoppgaver

Vi går gjennom utstyrslisten og utstyr som dere trenger å ha gjennom semesteret. Viktig at dere har med eget telt og brenner, dette setter vi opp og tester ute slik at vi vet at det er OK til Oppstartsturen. 


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
12:15-16:00 - 17.08.2022
Lecture
Torsdag
09:15-15:00 - 18.08.2022
Øvelse
Orientering, vi er både inne og ute.

NB! Ta med Nordeca Alta-kartet og kompass!


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Fredag
Uke 34
Mandag
Tirsdag
08:15-23:45 - 23.08.2022
Ferd
Oppstartstur, to dager med overnatting i telt

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Onsdag
08:15-15:30 - 24.08.2022
Ferd
Oppstartstur, to dager med overnatting i telt

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Torsdag
10:15-14:00 - 25.08.2022
For- og etterarbeid
Etterarbeid fra Oppstartsturen

Vi starter opp felles i klasserommet. Det er satt av tid slik at gruppene kan jobbe med å forberede presentasjonen. Selve presentasjonene starter vi med ca kl 12:30


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Fredag
09:15-10:00 - 26.08.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid til skoleprosjektet med Rafsbotn skole

Introduksjon til prosjektet, arbeidsoppgavene og opplegget. 


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Uke 35
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 31.08.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid til skoleprosjektet med Rafsbotn skole

Forelesning & diskusjoner om temaet Pedagogikk & didaktikk. Videre arbeid i gruppene.


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Torsdag
09:15-15:00 - 01.09.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid til skoleprosjektet med Rafsbotn skole

Videre arbeid med skoleprosjektet


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Fredag
09:15-14:00 - 02.09.2022
Erfaringsinnhening
Skoleprosjekt med Rafsbotn skole - Første møte med skolen og elevene

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Uke 36
Mandag
08:15-15:00 - 05.09.2022
Erfaringsinnhening
Skoleprosjekt med Rafsbotn skole - Aktivitetsdag

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Tirsdag
08:15-15:00 - 06.09.2022
Erfaringsinnhening
Skoleprosjekt med Rafsbotn skole - Aktivitetsdag

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Onsdag
Torsdag
12:15-15:00 - 08.09.2022
For- og etterarbeid
Etterarbeid skoleprosjektet og forarbeid til Kano-undervisning

Det blir noe mer om refleksjonsnotatet som er mappeinnlevering 1 (ca 1 liten time)  + at vi gjør teoretisk og praktisk forarbeid til kanoturen neste uke. Kl 13:00 kommer også de tre BAIII-studentene som skal ha sitt fordypningsprosjekt på kano-dagene. Vi skal også pakke hengerne med kanoene klare + evt annet fellesutstyr vi skal ha med. 


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
12:15-15:00 - 08.09.2022
Friluftsliv
Kano BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Fredag
Uke 37
Mandag
08:15-21:00 - 12.09.2022
Ferd
Kanoundervisning, 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Tirsdag
08:15-21:00 - 13.09.2022
Ferd
Kanoundervisning, 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Onsdag
08:15-21:00 - 14.09.2022
Ferd
Kanoundervisning, 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Torsdag
08:15-21:00 - 15.09.2022
Ferd
Kanoundervisning, 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Fredag
Uke 38
Mandag
Tirsdag
09:15-14:00 - 20.09.2022
For- og etterarbeid
Etterarbeid etter Kano-undervisning, og informasjon om tur med BAIII i uke 40

Denne dagen er det satt av tid etterarbeid etter kanoturen. Klokken 13:00 kommer de to gruppene med BAIII-studentene som skal ha sitt fordypningsprosjekt i uke 40 (Uken etter reindriftsprosjektet). De vil presentere oppleggene sine for den uken.


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Onsdag
10:15-15:00 - 21.09.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid Reindriftsprosjekt

21. og 22.09 er satt av til forarbeid, temaene er dette:

Presentasjon av Reindriftsprosjektet, opplegget og organiseringen.  HMS i reingjerdet. Presentasjon av forskningsprosjektet "Tradisjonskunnskap i friluftslivsundervisning". Gruppedeling og planlegging i gruppene. Samiske mattradisjoner. Samiske stedsnavn. Pakking av fellesutstyr, arbeid i gruppene og andre praktiske forberedelser styres av BAIII-gruppelederne.

 


 Obligatorisk fremmøte
Torsdag
10:15-15:00 - 22.09.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid Reindriftsprosjektet

21. og 22.09 er satt av til forarbeid, temaene er dette:

Presentasjon av Reindriftsprosjektet, opplegget og organiseringen.  HMS i reingjerdet. Presentasjon av forskningsprosjektet "Tradisjonskunnskap i friluftslivsundervisning". Gruppedeling og planlegging i gruppene. Samiske mattradisjoner. Samiske stedsnavn. Pakking av fellesutstyr, arbeid i gruppene og andre praktiske forberedelser styres av BAIII-gruppelederne.


 Obligatorisk fremmøte
Fredag
Uke 39
Mandag
08:15-23:45 - 26.09.2022
Ferd
Reindrift 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Tirsdag
08:15-23:45 - 27.09.2022
Ferd
Reindrift 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Onsdag
08:15-23:45 - 28.09.2022
Ferd
Reindrift 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Torsdag
08:00-23:45 - 29.09.2022
Ferd
Reindrift 4 dager m/overnatting ute

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Fredag
Uke 41
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 12.10.2022
For- og etterarbeid
Forarbeid til Egenferd 1

Denne dagen går vi gjennom opplegg for Egenferd 1 + del 2 av forelesning gruppedynamikk.


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Torsdag
Fredag
Uke 43
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-12:00 - 26.10.2022
Pre-/postwork
(SIVA 7)

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 45
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 10.11.2022
Lecture
Lærer:
E. Enoksen
Fredag
Uke 46
Mandag
Tirsdag
12:30-15:30 - 15.11.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Onsdag
09:15-15:00 - 16.11.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Torsdag
12:15-15:00 - 17.11.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
E. Enoksen
Fredag