Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Marte Rye - Førsteamanuensis

Marte Rye

Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:30
09:15-11:30 MH2 U.10.308
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Barns utvikling. Risiko og mestring
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.303
MH2 U.10.308
HEL-6321-1 Samlinger
Prinsipper for dialogbasert kommunikasjon
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.308
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Kultursensitivitet. Bruk av tolk. Utviklingsstøttende samtaler
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
10:00    
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:30
12:15-15:30 MH2 U.10.308
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Undersøkende samtaler. Faseinndeling.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:00
13:00-14:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Arbeidskrav. Oppsummering og avslutning
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 44
Uke
44
Mandag
31.10.2022
Tirsdag
01.11.2022
Onsdag
02.11.2022
Torsdag
03.11.2022
Fredag
04.11.2022
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.308
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.303
MH2 U.10.306
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.303
MH2 U.10.306
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:30
10:15-15:30 MH2 U.10.308
MH2 U.10.326
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
11:00  
12:00    
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:00
13:00-14:00 MH2 U.10.303
MH2 U.10.306
HEL-6321-1 Samlinger
Oppsummering og avslutning
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
14:00    
15:00          
16:00