Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Runa Borgund Barnung - Universitetslektor

Runa Borgund Barnung

Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 32
Uke
32
Mandag
08.08.2022
Tirsdag
09.08.2022
Onsdag
10.08.2022
Torsdag
11.08.2022
Fredag
12.08.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Introduksjon ERN-2001
R.B. Barnung
     
10:00          
11:00    
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Deskriptiv epidemiologi
R.B. Barnung
   
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.306
MH2 U.10.323
ERN-2001-1 Forelesninger
Repetisjon av statistikk fra ERN-1000
R.B. Barnung
     
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 33
Uke
33
Mandag
15.08.2022
Tirsdag
16.08.2022
Onsdag
17.08.2022
Torsdag
18.08.2022
Fredag
19.08.2022
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.303
ERN-2001-1 Seminar
TBL: Studiedesign
R.B. Barnung
 
10:00        
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 MH2 U.10.319
ERN-1000-1 Forelesninger
Hva er VITERN?
R.B. Barnung
 
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
22.08.2022
Tirsdag
23.08.2022
Onsdag
24.08.2022
Torsdag
25.08.2022
Fredag
26.08.2022
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.08.306
ERN-2001-1 Seminar
Kausalitet
R.B. Barnung
 
10:00        
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.303
ERN-2001-1 Forelesninger
Analytisk epidemiologi (OR/RR)
R.B. Barnung
     
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
05.09.2022
Tirsdag
06.09.2022
Onsdag
07.09.2022
Torsdag
08.09.2022
Fredag
09.09.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Forelesninger
Effektmål RCT (ARR, RRR, NNT)
R.B. Barnung
       
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
12.09.2022
Tirsdag
13.09.2022
Onsdag
14.09.2022
Torsdag
15.09.2022
Fredag
16.09.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Forelesninger
Gjennomgang underveistest 1
R.B. Barnung
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstime
R.B. Barnung
 
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
19.09.2022
Tirsdag
20.09.2022
Onsdag
21.09.2022
Torsdag
22.09.2022
Fredag
23.09.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Forelesninger
Intro case lavkarbodiett/kritisk lesing
R.B. Barnung
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.09.308
MH2 U.09.309
ERN-1000-1 Seminar
Mat og identitet, artikkellesing
R.B. Barnung
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Forelesninger
Kunnskapshåndtering: kritisk lesing
R.B. Barnung
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.320
ERN-1000-1 Forelesninger
Fritt valg? Velger vi selv hva vi spiser? Hva påvirker våre matvalg, og hvorfor er dette viktig å kunne noe om?
R.B. Barnung
   
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Seminar
Prosjektoppgave i ernæring intro
R.B. Barnung
 
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 MH2 U.10.320
ERN-1000-1 Seminar
Mat eller pulver?
R.B. Barnung
     
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Kunnskapshåndtering: kritisk lesing
R.B. Barnung
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Seminar
Felles diskusjon
R.B. Barnung
15:00    
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Seminar
Studiediskusjon
R.B. Barnung
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
03.10.2022
Tirsdag
04.10.2022
Onsdag
05.10.2022
Torsdag
06.10.2022
Fredag
07.10.2022
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP U1.076
ERN-2001-1 Seminar
Kjøkkenlab

 Obligatorisk fremmøte
R.B. Barnung
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Forelesninger
Akademisk skriving
R.B. Barnung
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Seminar
Prosjektoppgave i ernæring, eget arbeid under veiledning
R.B. Barnung
   
10:00    
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 41
Uke
41
Mandag
10.10.2022
Tirsdag
11.10.2022
Onsdag
12.10.2022
Torsdag
13.10.2022
Fredag
14.10.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Seminar
Prosjektoppgave i ernæring, eget arbeid under veiledning
R.B. Barnung
     
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Forelesninger
Systematiske litteratursøk
R.B. Barnung
   
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Gruppeundervisning
Systematiske litteratursøk og kritisk lesing
R.B. Barnung
   
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
24.10.2022
Tirsdag
25.10.2022
Onsdag
26.10.2022
Torsdag
27.10.2022
Fredag
28.10.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.311
ERN-2001-1 Forelesninger
Mål på forebyggingspotensiale (RD, AR, PAF)
R.B. Barnung
       
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstimer og informasjon om mikroseminar
R.B. Barnung
 
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
31.10.2022
Tirsdag
01.11.2022
Onsdag
02.11.2022
Torsdag
03.11.2022
Fredag
04.11.2022
08:00          
09:00        
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Forelesninger
Gjennomgang underveistest 2
R.B. Barnung
10:00        
11:00        
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Seminar
Tilbakemelding på prosjektoppgaver
R.B. Barnung
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 MH2 U.10.321
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstimer
R.B. Barnung
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 45
Uke
45
Mandag
07.11.2022
Tirsdag
08.11.2022
Onsdag
09.11.2022
Torsdag
10.11.2022
Fredag
11.11.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.327
ERN-2001-1 Seminar
Mikroseminar

 Obligatorisk fremmøte
R.B. Barnung
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 MH2 U.10.319
ERN-2001-1 Seminar
Hvordan finne svaret på en ernæringsrelatert problemstilling?
R.B. Barnung
 
10:00      
11:00      
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
14.11.2022
Tirsdag
15.11.2022
Onsdag
16.11.2022
Torsdag
17.11.2022
Fredag
18.11.2022
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.320
ERN-2001-1 Forelesninger
Ressurstimer
R.B. Barnung
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Runa Borgund Barnung - Universitetslektor i uke 49
Uke
49
Mandag
05.12.2022
Tirsdag
06.12.2022
Onsdag
07.12.2022
Torsdag
08.12.2022
Fredag
09.12.2022
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Seminar
Emneevaluering
R.B. Barnung
       
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 MH2 U.10.306
ERN-2001-1 Seminar
Gjennomgang av gamle eksamensoppgaver
R.B. Barnung
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00