Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 33
Uke 33
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
18.08.2022
08:15-12:00 ALTA_PAV P178
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Oppstart - intro til emnet og BA-oppgave
R. Waaler
14:15-16:00 ALTA_PAV P178
IDR-2240-1 Felles undervisning
Rammer, ideer og gruppedanning

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
19.08.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Muligheter for BA-oppgave, milepeler
R. Waaler
13:00-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2240-1 Friluftsliv
Veiedning som arbeidsform i friluftsliv

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 34
Uke 34
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
22.08.2022
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Problemstillingen
R. Waaler
Tirsdag
23.08.2022
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
IDR-2240-1 Felles undervisning
Rammer for veiledning, gruppeptosesser og respons

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Torsdag
25.08.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S234
IDR-2240-1 Felles undervisning
Gruppene presenterer sien ideer - respons

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
26.08.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S234
IDR-2240-1 Felles undervisning
Gruppene presenterer sien ideer - respons

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
13:15-14:00 DIGUND _DIGUND
IDR-0510-1 Felles undervisning
Informasjon om emnet

Click here to join the meeting

Møte med emneansvarlig Rune Waaler og faglærer Hans-Petter Frøhaug

R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 36
Uke 36
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
09.09.2022
13:00-13:45 DIGUND _DIGUND
IDR-0510-1 Felles undervisning
Treffpunkt med emneansvarlig
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 38
Uke 38
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
19.09.2022
09:00-15:00 DIGUND _DIGUND
IDR-2240-1 Friluftsliv
Seminar - forberedelse til prosjektuke

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
23.09.2022
09:00-16:00 DIGUND _DIGUND
IDR-2240-1 Friluftsliv
Seminar - forberedelse til prosjektuke

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 40
Uke 40
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
03.10.2022
08:15-16:00 IDR-2240-1 Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
04.10.2022
08:15-16:00 IDR-2240-1 Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
05.10.2022
08:15-16:00 IDR-2240-1 Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Torsdag
06.10.2022
08:15-16:00 IDR-2240-1 Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
07.10.2022
08:15-16:00 IDR-2240-1 Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 41
Uke 41
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
10.10.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2240-1 Friluftsliv
Oppsummering og etterarbeid i gruppene

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
11.10.2022
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Å arbeide med en BA - tildeling av veileder
R. Waaler
Onsdag
12.10.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Å arbeide med en BA + besøk på billiotek - Litteratursøk
R. Waaler
Torsdag
13.10.2022
13:15-16:00 ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L103
ALTA_BT3 L104
ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier - teorisøk

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
14.10.2022
10:15-12:00 DIGUND _DIGUND
IDR-0510-1 Felles undervisning
Treffpunkt med emneansvarlig
R. Waaler
12:15-14:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Øvelse: End Note øvelser

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.10.2022
08:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2240-1 Friluftsliv
Etterarbeid seminaruke - presentasjon av erfaringer - responsgrupper

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Torsdag
20.10.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Kvalitativ metode
R. Waaler
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier kvalitativ metode

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 48
Uke 48
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
01.12.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Kvalitativ metode
R. Waaler
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier kvalitativ metode

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
02.12.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Forelesning: Forskningsetikk og forskningskvalitet
R. Waaler
13:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Kolokvie forskningskvalitet og forskningsetikk

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 50
Uke 50
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
12.12.2022
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-1 Undervisning - Alta
Seminar: Innelevering prosjektbeskrivelse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler