Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Høst - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Uke 33
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 18.08.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Oppstart - intro til emnet og BA-oppgave
Lærer:
R. Waaler
14:15-16:00 - 18.08.2022
Felles undervisning
Rammer, ideer og gruppedanning

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
08:15-12:00 - 19.08.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Muligheter for BA-oppgave, milepeler
Lærer:
R. Waaler
13:00-16:00 - 19.08.2022
Friluftsliv
Veiedning som arbeidsform i friluftsliv

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 34
Mandag
12:15-15:00 - 22.08.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Problemstillingen
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
12:15-15:00 - 23.08.2022
Felles undervisning
Rammer for veiledning, gruppeptosesser og respons

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 25.08.2022
Felles undervisning
Gruppene presenterer sien ideer - respons

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
08:15-12:00 - 26.08.2022
Felles undervisning
Gruppene presenterer sien ideer - respons

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
13:15-14:00 - 26.08.2022
Felles undervisning
Informasjon om emnet

Click here to join the meeting

Møte med emneansvarlig Rune Waaler og faglærer Hans-Petter Frøhaug

Lærer:
R. Waaler
Uke 36
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:00-13:45 - 09.09.2022
Felles undervisning
Treffpunkt med emneansvarlig
Lærer:
R. Waaler
Uke 38
Mandag
09:00-15:00 - 19.09.2022
Friluftsliv
Seminar - forberedelse til prosjektuke

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:00-16:00 - 23.09.2022
Friluftsliv
Seminar - forberedelse til prosjektuke

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 40
Mandag
08:15-16:00 - 03.10.2022
Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Tirsdag
08:15-16:00 - 04.10.2022
Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Onsdag
08:15-16:00 - 05.10.2022
Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Torsdag
08:15-16:00 - 06.10.2022
Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Fredag
08:15-16:00 - 07.10.2022
Friluftsliv
Prosjektuke med BA1

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Uke 41
Mandag
08:15-12:00 - 10.10.2022
Friluftsliv
Oppsummering og etterarbeid i gruppene

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
12:15-15:00 - 11.10.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Å arbeide med en BA - tildeling av veileder
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
08:15-12:00 - 12.10.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Å arbeide med en BA + besøk på billiotek - Litteratursøk
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
13:15-16:00 - 13.10.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier - teorisøk

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
10:15-12:00 - 14.10.2022
Felles undervisning
Treffpunkt med emneansvarlig
Lærer:
R. Waaler
12:15-14:00 - 14.10.2022
Undervisning - Alta
Øvelse: End Note øvelser

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 42
Mandag
08:15-16:00 - 17.10.2022
Friluftsliv
Etterarbeid seminaruke - presentasjon av erfaringer - responsgrupper

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 20.10.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Kvalitativ metode
Lærer:
R. Waaler
13:15-16:00 - 20.10.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier kvalitativ metode

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
Uke 48
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 01.12.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Kvalitativ metode
Lærer:
R. Waaler
13:15-16:00 - 01.12.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Kolokvier kvalitativ metode

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
08:15-12:00 - 02.12.2022
Undervisning - Alta
Forelesning: Forskningsetikk og forskningskvalitet
Lærer:
R. Waaler
13:15-16:00 - 02.12.2022
Undervisning - Alta
Kolokvie forskningskvalitet og forskningsetikk

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 50
Mandag
08:15-10:00 - 12.12.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Innelevering prosjektbeskrivelse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag