Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Harald Henning Torsteinsen - Professor

Harald Henning Torsteinsen

Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 9
Uke
9
Mandag
28.02.2022
Tirsdag
01.03.2022
Onsdag
02.03.2022
Torsdag
03.03.2022
Fredag
04.03.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.325
STV-2012-1 Forelesning
Performance management og public value

Artikkel: ‘Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management’ Bryson, Crosby, Bloomberg, 2014

Artikkel: ‘Public value accounting: Establishing the philosophical basis’ Moore, 2014

Artikkel: ‘Performance management 40 years on: A review. Some key decisions and consequences’ Pollitt, 2018

I kompendiet: fra boka ‘Resultatkommunen – Reformer og resultater’ (2012, Red.: Torsteinsen): «Kapittel 2 - Bakgrunn, diagnose og inspirasjon», «Kapittel 3 - Reformideens utforming» og «Kapittel 5 - Reformideen mellom forvaltning og marked» (Torsteinsen)

H. Torsteinsen
   
11:00      
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 10
Uke
10
Mandag
07.03.2022
Tirsdag
08.03.2022
Onsdag
09.03.2022
Torsdag
10.03.2022
Fredag
11.03.2022
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 SVHUM E0104
STV-2012-1 Forelesning
Politiske lederskap

Artikkel: ‘Working for development in the High North: Mayoral strategies and leadership styles’ Bjørnå & Mikalsen, 2016
Digitalt bokkapittel: «Kapittel 1 - Folkevalgt og politisk leder. Som to dråper vann? Norske og danske kommuner» Røiseland, Vabo, Sørensen og Torfing (2020) i ‘Folkevalgt og politisk leder’ (2020, Red. Røiseland & Vabo)

I kompendiet – fra boka ‘Ledelse og skjønnsutøvelse’ (2017, Red. Andersen, Moldenæs & Torsteinsen): «Kapittel 8 – Skjønnskompo   nenten i utøvelse av kommunal ledelse» (Aarsæther & Bjørnå)

H. Torsteinsen
     
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 11
Uke
11
Mandag
14.03.2022
Tirsdag
15.03.2022
Onsdag
16.03.2022
Torsdag
17.03.2022
Fredag
18.03.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
     
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 12
Uke
12
Mandag
21.03.2022
Tirsdag
22.03.2022
Onsdag
23.03.2022
Torsdag
24.03.2022
Fredag
25.03.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM C1007
STV-2012-1 Forelesning
Styring og samstyring 1

Bok: ‘Styring og samstyring: Governance på Norsk’ Røiseland & Vabo, 2016. Kapittel 1 til 3.

H. Torsteinsen
   
11:00      
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 13
Uke
13
Mandag
28.03.2022
Tirsdag
29.03.2022
Onsdag
30.03.2022
Torsdag
31.03.2022
Fredag
01.04.2022
08:00          
09:00          
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H1 1.225
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
   
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 16
Uke
16
Mandag
18.04.2022
Tirsdag
19.04.2022
Onsdag
20.04.2022
Torsdag
21.04.2022
Fredag
22.04.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
     
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 17
Uke
17
Mandag
25.04.2022
Tirsdag
26.04.2022
Onsdag
27.04.2022
Torsdag
28.04.2022
Fredag
29.04.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
     
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Harald Henning Torsteinsen - Professor i uke 18
Uke
18
Mandag
02.05.2022
Tirsdag
03.05.2022
Onsdag
04.05.2022
Torsdag
05.05.2022
Fredag
06.05.2022
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H5 5.502
STV-3058-1 Forelesning
T. Moldenæs
H. Torsteinsen
     
11:00        
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00