Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Margit Bjørke -

Margit Bjørke

Timeplan for Margit Bjørke - i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
21.04.2022
14:15-16:00 VIRTUELT _TEAMS
TP-KULL- IMA-LU1-7-2019-HØST
Informasjonsmøte vedr. praksis 4. år.
M. Bjørke
M. Jensen
G. Kalseth
L.H. Lyngedal