Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Marte Rye - Førsteamanuensis

Marte Rye

Uke 6
Mandag
Tirsdag
10:15-11:30 - 08.02.2022
Samlinger
Velkommen og introduksjon
Rom:
12:15-15:30 - 08.02.2022
Samlinger
Formål med profesjonelle barnesamtaler- fra intervju til dialog
Rom:
Onsdag
09:15-11:30 - 09.02.2022
Samlinger
Barns utvikling. Risiko og mestring
Rom:
12:15-15:30 - 09.02.2022
Samlinger
Samtalemetodikk. Undersøkende samtaler. Faseinndeling.
Rom:
Torsdag
09:15-15:30 - 10.02.2022
Samlinger
Prinsipper for dialogbasert kommunikasjon
Rom:
Fredag
09:15-12:00 - 11.02.2022
Samlinger
Barn som pårørende. Kultursensivitet. Bruk av tolk. Utviklingsstøttende samtaler
Rom:
13:00-14:00 - 11.02.2022
Samlinger
Arbeidskrav. Oppsummering og avslutning.
Rom:
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
11:15-13:00 - 25.02.2022
Forelesning Tromsø
Ungdom og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Rye
Uke 13
Mandag
Tirsdag
10:15-11:15 - 29.03.2022
Samlinger
Velkommen tilbake
Rom:
11:15-15:30 - 29.03.2022
Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
Rom:
Onsdag
09:15-15:30 - 30.03.2022
Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
Rom:
Torsdag
09:15-15:30 - 31.03.2022
Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
Rom:
Fredag
09:15-14:00 - 01.04.2022
Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
Rom:
Uke 18
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 03.05.2022
Forelesning Tromsø
Ungdom og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
M. Rye
Onsdag
Torsdag
Fredag