Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Marte Rye - Førsteamanuensis

Marte Rye

Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
08.02.2022
10:15-11:30 HEL-6321-1 Samlinger
Velkommen og introduksjon
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
12:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Formål med profesjonelle barnesamtaler- fra intervju til dialog
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Onsdag
09.02.2022
09:15-11:30 HEL-6321-1 Samlinger
Barns utvikling. Risiko og mestring
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
12:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Samtalemetodikk. Undersøkende samtaler. Faseinndeling.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Torsdag
10.02.2022
09:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Prinsipper for dialogbasert kommunikasjon
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Fredag
11.02.2022
09:15-12:00 HEL-6321-1 Samlinger
Barn som pårørende. Kultursensivitet. Bruk av tolk. Utviklingsstøttende samtaler
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
13:00-14:00 HEL-6321-1 Samlinger
Arbeidskrav. Oppsummering og avslutning.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
25.02.2022
11:15-13:00 MH2 U.08.316
SYP-1191-1 Forelesning Tromsø
Ungdom og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
M. Rye
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
29.03.2022
10:15-11:15 HEL-6321-1 Samlinger
Velkommen tilbake
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
11:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Onsdag
30.03.2022
09:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Torsdag
31.03.2022
09:15-15:30 HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Fredag
01.04.2022
09:15-14:00 HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 18
Uke 18
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
03.05.2022
10:15-12:00 MH2 U.08.316
SYP-1191-1 Forelesning Tromsø
Ungdom og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
M. Rye
NB: Semester 2022 Vår - Ingen aktiviteter i disse ukene: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25