Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
17.01.2022
Tirsdag
18.01.2022
Onsdag
19.01.2022
Torsdag
20.01.2022
Fredag
21.01.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 DIGUND _TEAMS
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
FRILUFTSLIV: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 DIGUND _TEAMS
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
IDRETT: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
     
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 5
Uke
5
Mandag
31.01.2022
Tirsdag
01.02.2022
Onsdag
02.02.2022
Torsdag
03.02.2022
Fredag
04.02.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 DIGUND _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Natursyn gjennom tidene

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
09:00    
10:00      
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 DIGUND _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Naturvern, tankegods og virkemidler

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 DIGUND _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Introduksjon og arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
 
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
07.02.2022
Tirsdag
08.02.2022
Onsdag
09.02.2022
Torsdag
10.02.2022
Fredag
11.02.2022
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Studentene presenterer metodekapittel. Respons.

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Hvordan analysere og presentere resultater

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
10:00      
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
     
13:00      
14:00      
15:00        
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 7
Uke
7
Mandag
14.02.2022
Tirsdag
15.02.2022
Onsdag
16.02.2022
Torsdag
17.02.2022
Fredag
18.02.2022
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L103
ALTA_BT3 L104
ALTA_BT3 L207
ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
10:00      
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:00
12:00-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
     
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L104
ALTA_BT3 L202
ALTA_BT3 L203
ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Øvelse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 8
Uke
8
Mandag
21.02.2022
Tirsdag
22.02.2022
Onsdag
23.02.2022
Torsdag
24.02.2022
Fredag
25.02.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
09:00        
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 10
Uke
10
Mandag
07.03.2022
Tirsdag
08.03.2022
Onsdag
09.03.2022
Torsdag
10.03.2022
Fredag
11.03.2022
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S234
FRI-1460-1 Seminar
Hundekjøringens historie

Seminaret kan også følges her på Zoom: Zoom


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
       
11:00        
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00 ALTA_BT1 1042
FRI-1460-1 Seminar
Motivasjon og hundekjøring

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
     
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 12
Uke
12
Mandag
21.03.2022
Tirsdag
22.03.2022
Onsdag
23.03.2022
Torsdag
24.03.2022
Fredag
25.03.2022
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 7
Økosofi

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 7
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
     
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:30-14:00
12:30-14:00 ALTA_BT3 A105
IDR-3922-1 Samling 7
Wild Pedagogy, besøk Bob Jickling

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 13
Uke
13
Mandag
28.03.2022
Tirsdag
29.03.2022
Onsdag
30.03.2022
Torsdag
31.03.2022
Fredag
01.04.2022
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ALTA_SVA S234
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
   
10:00    
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 16
Uke
16
Mandag
18.04.2022
Tirsdag
19.04.2022
Onsdag
20.04.2022
Torsdag
21.04.2022
Fredag
22.04.2022
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:00
09:15-15:00
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
R. Waaler
   
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 19
Uke
19
Mandag
09.05.2022
Tirsdag
10.05.2022
Onsdag
11.05.2022
Torsdag
12.05.2022
Fredag
13.05.2022
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Siste sjekk før innlevering

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
       
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00