Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
17.01.2022
08:15-14:00 VIRTUELT _TEAMS
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
FRILUFTSLIV: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
18.01.2022
08:15-16:00 VIRTUELT _TEAMS
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
IDRETT: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
31.01.2022
08:15-12:00 IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
01.02.2022
08:15-12:00 IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
02.02.2022
13:15-16:00 VIRTUELT _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Introduksjon og arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Torsdag
03.02.2022
12:15-14:00 VIRTUELT _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Naturvern, tankegods og virkemidler

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
04.02.2022
08:15-10:00 VIRTUELT _TEAMS
IDR-3922-1 Samling 5
Natursyn gjennom tidene

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 6
Uke 6
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.02.2022
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
12:15-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
08.02.2022
08:15-16:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Studentene presenterer metodekapittel. Respons.

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
09.02.2022
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Hvordan analysere og presentere resultater

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
15.02.2022
09:15-12:00 ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L103
ALTA_BT3 L104
ALTA_BT3 L207
ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
12:00-15:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
16.02.2022
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
13:15-15:00 ALTA_BT3 L102
ALTA_BT3 L104
ALTA_BT3 L202
ALTA_BT3 L203
ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Øvelse

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
23.02.2022
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
25.02.2022
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
07.03.2022
10:15-12:00 ALTA_SVA S234
FRI-1460-1 Seminar
Hundekjøringens historie

Seminaret kan også følges her på Zoom: Zoom


 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Tirsdag
08.03.2022
13:15-15:00 ALTA_BT1 1042-AUD
FRI-1460-1 Seminar
Motivasjon og hundekjøring

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Tirsdag
22.03.2022
10:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 7
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
23.03.2022
12:30-14:00 ALTA_BT3 A105-AUD
IDR-3922-1 Samling 7
Wild Pedagogy, besøk Bob Jickling

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Fredag
25.03.2022
08:15-10:00 ALTA_SVA S109
IDR-3922-1 Samling 7
Økosofi

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 13
Uke 13
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
28.03.2022
09:15-12:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
12:15-14:00 ALTA_SVA S109
FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Onsdag
30.03.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Torsdag
31.03.2022
08:15-12:00 ALTA_SVA S234
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Onsdag
20.04.2022
09:15-15:00 FRI-1450-1 Seminar

 Obligatorisk fremmøte
F.M.O. Jørgensen
I.W. Krempig
R. Waaler
Timeplan for Rune Waaler - Førstelektor i uke 19
Uke 19
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
09.05.2022
08:15-11:00 ALTA_SVA S109
IDR-2250-2 Undervisning - Alta
Siste sjekk før innlevering

 Obligatorisk fremmøte
R. Waaler