Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2022 Vår - lærer Rune Waaler - Førstelektor

Rune Waaler

Uke 3
Mandag
08:15-14:00 - 17.01.2022
Undervisning - Alta
FRILUFTSLIV: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
08:15-16:00 - 18.01.2022
Undervisning - Alta
IDRETT: presentere prosjektskisse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
08:15-12:00 - 31.01.2022
Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Tirsdag
08:15-12:00 - 01.02.2022
Undervisning - Alta
Digitalt: Gruppevis samtale/diskusjon innledning og problemstilling

Click here to join the meeting


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Rom:
Onsdag
13:15-16:00 - 02.02.2022
Samling 5
Introduksjon og arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
12:15-14:00 - 03.02.2022
Samling 5
Naturvern, tankegods og virkemidler

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
08:15-10:00 - 04.02.2022
Samling 5
Natursyn gjennom tidene

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 6
Mandag
09:15-12:00 - 07.02.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
12:15-15:00 - 07.02.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
08:15-16:00 - 08.02.2022
Undervisning - Alta
Studentene presenterer metodekapittel. Respons.

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
08:15-10:00 - 09.02.2022
Undervisning - Alta
Hvordan analysere og presentere resultater

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
09:15-12:00 - 15.02.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
12:00-15:00 - 15.02.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
09:15-12:00 - 16.02.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
13:15-15:00 - 16.02.2022
Øvelse

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
Fredag
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:15-12:00 - 23.02.2022
Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 25.02.2022
Samling 6
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 10
Mandag
10:15-12:00 - 07.03.2022
Seminar
Hundekjøringens historie

Seminaret kan også følges her på Zoom: Zoom


 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
13:15-15:00 - 08.03.2022
Seminar
Motivasjon og hundekjøring

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 12
Mandag
Tirsdag
10:15-12:00 - 22.03.2022
Samling 7
Forelesning og presentasjon arbeidskrav

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Onsdag
12:30-14:00 - 23.03.2022
Samling 7
Wild Pedagogy, besøk Bob Jickling

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
Fredag
08:15-10:00 - 25.03.2022
Samling 7
Økosofi

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Uke 13
Mandag
09:15-12:00 - 28.03.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
12:15-14:00 - 28.03.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 30.03.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Torsdag
08:15-12:00 - 31.03.2022
Undervisning - Alta
Seminar: Presentere resultat

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Fredag
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:15-15:00 - 20.04.2022
Seminar

 Obligatorisk fremmøte
Rom:
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
08:15-11:00 - 09.05.2022
Undervisning - Alta
Siste sjekk før innlevering

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
R. Waaler
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag