Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Høst - lærer Agnete Bersvendsen - Stipendiat

Agnete Bersvendsen

Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 33
Uke
33
Mandag
14.08.2023
Tirsdag
15.08.2023
Onsdag
16.08.2023
Torsdag
17.08.2023
Fredag
18.08.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00        
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30
BVE-3010-1 Digital undervisning
Kulturforståelse og kultur-sensitivitet i barnevernfaglig arbeid
A. Bersvendsen
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 34
Uke
34
Mandag
21.08.2023
Tirsdag
22.08.2023
Onsdag
23.08.2023
Torsdag
24.08.2023
Fredag
25.08.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:30
09:15-13:30 HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Obligatorisk profesjonsseminar - Barnevernfaglige vurderinger

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:30
10:15-14:30 HARSTAD_HG5 112
BVE-1551-1 Undervisning
Barnevernfaglig vurdering
A. Bersvendsen
     
11:00      
12:00      
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 35
Uke
35
Mandag
28.08.2023
Tirsdag
29.08.2023
Onsdag
30.08.2023
Torsdag
31.08.2023
Fredag
01.09.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:30
09:15-14:30 HARSTAD_HG1 206
BVE-1551-1 Undervisning
Vold, overgrep, omsorgssvikt og rus
A. Bersvendsen
     
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:30
10:15-15:30 HARSTAD_HG5 243
BVE-1551-1 Undervisning
Vold, overgrep, omsorgssvikt og rus
A. Bersvendsen
     
11:00      
12:00      
13:00      
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 36
Uke
36
Mandag
04.09.2023
Tirsdag
05.09.2023
Onsdag
06.09.2023
Torsdag
07.09.2023
Fredag
08.09.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BVE-1551-1 Digital undervisning
Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet
A. Bersvendsen
       
10:00        
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-13:30
11:45-13:30
BVE-1551-1 Digital undervisning
Ferdighetstrening - Tvangstiltak i forvaltningsbarnevernet

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
       
12:00        
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 38
Uke
38
Mandag
18.09.2023
Tirsdag
19.09.2023
Onsdag
20.09.2023
Torsdag
21.09.2023
Fredag
22.09.2023
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:30
09:15-12:30 HARSTAD_HG5 112
HARSTAD_HG5 113
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Nemds-seminar nr. 2

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
R. Rindahl
 
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:45
10:15-14:45 HARSTAD_HG5 112
BVE-3032-1 Fysisk undervisning
A. Bersvendsen
     
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30 HARSTAD_HG5 242
HARSTAD_HG5 243
BVE-1551-1 OBLIGATORISK
Nemds-seminar nr. 1

 Obligatorisk fremmøte
A. Bersvendsen
R. Rindahl
 
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 44
Uke
44
Mandag
30.10.2023
Tirsdag
31.10.2023
Onsdag
01.11.2023
Torsdag
02.11.2023
Fredag
03.11.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00
BVE-3020-1 Digital undervisning
Barnets beste i barnevernsfaglige vurderinge
A. Bersvendsen
     
09:00        
10:00        
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Agnete Bersvendsen - Stipendiat i uke 47
Uke
47
Mandag
20.11.2023
Tirsdag
21.11.2023
Onsdag
22.11.2023
Torsdag
23.11.2023
Fredag
24.11.2023
08:00          
09:00          
10:00          
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:45-14:30
11:45-14:30
BVE-3020-1 Digital undervisning
Seminar: Faglige, etiske og rettslige problemstillinger i barnevernssaker
A. Bersvendsen
A.A. Kane
     
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
NB: Semester 2023 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52