Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Høst - lærer Ina Helen Møller - Universitetslektor

Ina Helen Møller

Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 33
Uke
33
Mandag
14.08.2023
Tirsdag
15.08.2023
Onsdag
16.08.2023
Torsdag
17.08.2023
Fredag
18.08.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:00-10:30
09:00-10:30 ILP 1.059
BOOKING- Booking KKN020
Oppstart fagansatte GLU Tromsø
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
M. Bartnæs
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
H. Brox
S. Brynjulfsen
K.H. Danielsen
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
E. Eidsvik
A. Eriksen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
F.C. Geisler
M.N. Hansen
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
T.E. Holmbukt
H.L. Huru
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
R.E. Jakhelln
I.K. Jakobsen
I. Jensvoll
B-H. Johannessen
R. Johansen
M. Johnsen
R.V. Johnsen
B. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
L.I. Landsem
F.S. Larsen
T. Leming
M. Liset
L.H. Lyngedal
A.H. Lødemel
G. Moe
C.H. Moen
I.H. Møller
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
M. Olufsen
K.D. Opstad
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
L. Rønningsbakk
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
C. Stene
O.K. Straum
K-A. Sæther
Y. Sørensen
A. Unhjem
K.J. Valkoinen
M. Volden
T.K. Vårnes
O.J. Wang
M. Wiik
V. Øie
     
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 34
Uke
34
Mandag
21.08.2023
Tirsdag
22.08.2023
Onsdag
23.08.2023
Torsdag
24.08.2023
Fredag
25.08.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.006
LER-2101-1 Undervisning
B. Grønvik
I.H. Møller
       
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 35
Uke
35
Mandag
28.08.2023
Tirsdag
29.08.2023
Onsdag
30.08.2023
Torsdag
31.08.2023
Fredag
01.09.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
B. Grønvik
M. Liset
I.H. Møller
       
09:00        
10:00          
11:00          
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 36
Uke
36
Mandag
04.09.2023
Tirsdag
05.09.2023
Onsdag
06.09.2023
Torsdag
07.09.2023
Fredag
08.09.2023
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 TEO-H1 1.225
BLU-1213-1 Undervisning
Bildebøker
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
09:00      
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.225
BLU-1213-1 Undervisning
Språk og lek
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.225
BLU-1213-1 Undervisning
Rim, regler, sanger og dikt
I.H. Møller
 
11:00    
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 37
Uke
37
Mandag
11.09.2023
Tirsdag
12.09.2023
Onsdag
13.09.2023
Torsdag
14.09.2023
Fredag
15.09.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Rim, regler, sanger og dikt
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
VID-6076-1 Samling
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.059
ILP 2.056
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
08:15-14:00 TEO-H1 1.213
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 DIGUND _DIGUND
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
O.G. Drageset
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-16:00
10:15-16:00 ILP 2.006
VID-6076-1 Samling
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
V. Øie
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Rim, regler, sanger og dikt
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP U1.068
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
13:00  
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 38
Uke
38
Mandag
18.09.2023
Tirsdag
19.09.2023
Onsdag
20.09.2023
Torsdag
21.09.2023
Fredag
22.09.2023
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.005
ILP 2.005
ILP 2.056
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
08:15-10:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Fortellekompetanse, syntaks, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
I.H. Møller
 
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.042
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.056
LER-2051-1 Norsk 1-7
S.A. Bjørkli
R.V. Johnsen
I.H. Møller
A. Unhjem
13:00    
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 39
Uke
39
Mandag
25.09.2023
Tirsdag
26.09.2023
Onsdag
27.09.2023
Torsdag
28.09.2023
Fredag
29.09.2023
08:00          
09:00          
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.056
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
 
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.059
ILP 2.056
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
13:15-16:00 ILP 2.072
LER-1103-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
     
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 40
Uke
40
Mandag
02.10.2023
Tirsdag
03.10.2023
Onsdag
04.10.2023
Torsdag
05.10.2023
Fredag
06.10.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Bildebøker
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Folkediktning og eventyr
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Folkediktning og eventyr
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Tromsø for.
Fortellerkompetanse, syntaks, tekstmestring og situasjonsuavhengig språk
I.H. Møller
09:00  
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.058
LER-2101-1 Undervisning
B. Grønvik
I.H. Møller
11:00      
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Bildebøker
I.H. Møller
13:00      
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-14:45
14:15-14:45 ILP 2.006
BOOKING- Booking KKN020
LER-2600: Praksisforberedende møte
S.T. Killengreen
L.H. Lyngedal
G. Moe
I.H. Møller
14:45-16:00 ILP 2.006
LER-2600-1 Praksisforberedende møte
S.T. Killengreen
L.H. Lyngedal
G. Moe
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Språklig mangfold

NB! Start kl. 14.15, varer til kl. 16.00. Ina H. Møller overtar undervisningen for Elin F. Markusson.

I.H. Møller
15:00    
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 42
Uke
42
Mandag
16.10.2023
Tirsdag
17.10.2023
Onsdag
18.10.2023
Torsdag
19.10.2023
Fredag
20.10.2023
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 ILP 2.005
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 ILP 2.056
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
09:00      
10:00      
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.072
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
13:00    
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 43
Uke
43
Mandag
23.10.2023
Tirsdag
24.10.2023
Onsdag
25.10.2023
Torsdag
26.10.2023
Fredag
27.10.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
 
09:00      
10:00          
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP U1.068
LER-2051-1 Norsk 1-7
S.A. Bjørkli
R.V. Johnsen
I.H. Møller
A. Unhjem
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 44
Uke
44
Mandag
30.10.2023
Tirsdag
31.10.2023
Onsdag
01.11.2023
Torsdag
02.11.2023
Fredag
03.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.006
ILP 1.007
ILP 1.042
ILP 1.059
ILP 2.056
Klikk for å vise/skjule alle
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 TEO-H1 1.233
BLU-1213-1 Undervisning
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon)
I.H. Møller
G.O. Pettersen
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 TEO-H1 1.233
BLU-1213-1 Undervisning
Folkediktning og eventyr
I.H. Møller
   
11:00        
12:00        
13:00          
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.042
ILP 1.059
ILP U1.068
LER-2051-1 Forelesning
S-E. Andreassen
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
B. Grønvik
K. Isaksen
R. Johansen
R.V. Johnsen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
A.H. Lødemel
G. Moe
I.H. Møller
M. Son
A.B. Sortland
C. Stene
Y. Sørensen
A. Unhjem
       
15:00        
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 45
Uke
45
Mandag
06.11.2023
Tirsdag
07.11.2023
Onsdag
08.11.2023
Torsdag
09.11.2023
Fredag
10.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.042
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Sakprosa for barn
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Sakprosa for barn
I.H. Møller
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 SVHUM E0105
BLU-1213-1 Undervisning
Sakprosa for barn
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon ArbKr)
I.H. Møller
G.O. Pettersen
   
11:00        
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Tromsø for.
Digitale verktøy (forberede muntlig presentasjon ArbKr)
I.H. Møller
G.O. Pettersen
13:00          
14:00        
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
15:00        
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 46
Uke
46
Mandag
13.11.2023
Tirsdag
14.11.2023
Onsdag
15.11.2023
Torsdag
16.11.2023
Fredag
17.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 TEO-H1 1.233
BLU-1213-1 Undervisning
Veiledning muntlige arbeidskrav
I.H. Møller
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 ILP 2.072
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-14:00
08:15-14:00 ILP 2.072
VID-6076-1 Samling
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
V. Øie
09:15-12:00 TEO-H1 1.317
BLU-1213-1 Undervisning
Framlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.H. Møller
G.O. Pettersen
09:00  
10:00    
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
11:00    
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.042
VID-6076-1 Samling
I.H. Møller
V. Øie
13:00    
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
15:00    
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 47
Uke
47
Mandag
20.11.2023
Tirsdag
21.11.2023
Onsdag
22.11.2023
Torsdag
23.11.2023
Fredag
24.11.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Tromsø for.
Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.H. Møller
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
     
09:00      
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 TEO-H1 1.233
BLU-1213-1 Undervisning
Digital lesing
I.H. Møller
   
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Finnsnes for.
Eksamensforberedelser
H. Ludvigsen
E.F. Markusson
I.H. Møller
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
11:00    
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.042
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
     
13:00      
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.062
LER-2101-1 Undervisning
M. Liset
I.H. Møller
       
15:00        
16:00          
Timeplan for Ina Helen Møller - Universitetslektor i uke 48
Uke
48
Mandag
27.11.2023
Tirsdag
28.11.2023
Onsdag
29.11.2023
Torsdag
30.11.2023
Fredag
01.12.2023
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP U1.068
LER-2101-1 Undervisning
I.H. Møller
 
09:00      
10:00      
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
 
11:00        
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
I.H. Møller
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.006
LER-1103-1 Undervisning
S.A. Bjørkli
I.H. Møller
   
13:00      
14:00          
15:00          
16:00