Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Høst - lærer Marte Rye - Førsteamanuensis

Marte Rye

Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 39
Uke
39
Mandag
25.09.2023
Tirsdag
26.09.2023
Onsdag
27.09.2023
Torsdag
28.09.2023
Fredag
29.09.2023
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:30
09:15-11:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Barns utvikling
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Prinsipper for dialogbasert kommunikasjon
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Kultursensitivitet. Bruk av tolk. Utviklingsstøttende samtaler.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:30
10:15-11:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Velkommen og introduksjon.
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:30
12:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Formål med profesjonelle barnesamtaler - fra intervju til dialog
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:30
12:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Samtalemetodikk. Undersøkende samtaler. Faseinndeling
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
 
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:00
13:00-14:00 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Arbeidskrav. Oppsummering og avslutning
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
14:00    
15:00          
16:00          
Timeplan for Marte Rye - Førsteamanuensis i uke 45
Uke
45
Mandag
06.11.2023
Tirsdag
07.11.2023
Onsdag
08.11.2023
Torsdag
09.11.2023
Fredag
10.11.2023
08:00          
09:00    
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav. Traumeforståelse
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-15:30
09:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:30
10:15-15:30 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Ferdigheter i profesjonelle barnesamtaler. Presentasjon av arbeidskrav
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
11:00  
12:00  
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-14:00
13:00-14:00 MH2 U.10.311
HEL-6321-1 Samlinger
Opsummering og avslutning
L-M.P. Rasmussen
M. Rye
14:00    
15:00          
16:00