Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Vår - lærer Gro Vivian Jensen - Førsteamanuensis

Gro Vivian Jensen

Uke 2
Mandag
Tirsdag
09:15-14:00 - 10.01.2023
Undervisning
Introduksjon til emnet
Lærer:
G. Jensen
Onsdag
12:15-15:00 - 11.01.2023
Undervisning
Introduksjon til emnet
Lærer:
G. Jensen
Torsdag
09:15-11:00 - 12.01.2023
Undervisning
Lærer:
G. Jensen
12:15-14:00 - 12.01.2023
Obligatorisk profesjonsseminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
G. Jensen
Fredag
Uke 3
Mandag
Tirsdag
09:15-14:00 - 17.01.2023
Undervisning
Lærer:
G. Jensen
Onsdag
Torsdag
09:15-10:00 - 19.01.2023
Undervisning
Lærer:
G. Jensen
10:15-15:00 - 19.01.2023
Obligatorisk profesjonsseminar

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
G. Jensen
Fredag
Uke 4
Mandag
12:15-15:00 - 23.01.2023
Undervisning
Lærer:
G. Jensen
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 5
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-11:00 - 02.02.2023
Undervisning
Oppsummering av emnet
Lærer:
G. Jensen
12:15-14:00 - 02.02.2023
Obligatorisk profesjonsseminar
Forberedelser til seminar i uke 6

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
G. Jensen
Fredag
Uke 6
Mandag
Tirsdag
09:15-16:00 - 07.02.2023
Obligatorisk profesjonsseminar
Familiemangfold i profesjonsutøvelsen

 Obligatorisk fremmøte
Lærer:
G. Jensen
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-15:00 - 10.03.2023
Veiledning
Møte med veiledere og selvstendig arbeid med arbeidskravet. Se nærmere informasjon i Canvas

 Obligatorisk fremmøte
Rom: