Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Vår - lærer Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis

Gregor Ross Maxwell

Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
19.01.2023
14:00-15:45 BOOKING- Booking KKN020
Programmøte Spesped
A.M. Bjøru
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
G.R. Maxwell
T.N. Nilssen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
A.M. Simensen
S. Skogdal
A. Unhjem
R.A. Øien
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
16.02.2023
14:00-15:45 BOOKING- Booking KKN020
Programmøte Spesped
A.M. Bjøru
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
G.R. Maxwell
T.N. Nilssen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
A.M. Simensen
S. Skogdal
A. Unhjem
R.A. Øien
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 12
Uke 12
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
23.03.2023
14:00-15:45 BOOKING- Booking KKN020
Programmøte Spesped
A.M. Bjøru
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
G.R. Maxwell
T.N. Nilssen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
A.M. Simensen
S. Skogdal
A. Unhjem
R.A. Øien
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 16
Uke 16
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
20.04.2023
14:00-15:45 BOOKING- Booking KKN020
Programmøte Spesped
A.M. Bjøru
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
G.R. Maxwell
T.N. Nilssen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
A.M. Simensen
S. Skogdal
A. Unhjem
R.A. Øien
Timeplan for Gregor Ross Maxwell - Førsteamanuensis i uke 21
Uke 21
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
25.05.2023
14:00-15:45 BOOKING- Booking KKN020
Programmøte Spesped
A.M. Bjøru
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
G.R. Maxwell
T.N. Nilssen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
A.M. Simensen
S. Skogdal
A. Unhjem
R.A. Øien