Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Vår - lærer Nina Hermansen - Førstelektor

Nina Hermansen

Timeplan for Nina Hermansen - Førstelektor i uke 5
Uke 5
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
30.01.2023
12:15-15:00 ALTA_BT2 2139
BVE-2161-1 Undervisning
Rasisme og antidiskriminerende arbeid
N. Hermansen
Tirsdag
31.01.2023
09:15-13:00 ALTA_BT2 2139
BVE-2161-1 Obligatorisk profesjonsseminar
Rasisme og antidiskriminerende arbeid

 Obligatorisk fremmøte
N. Hermansen
Timeplan for Nina Hermansen - Førstelektor i uke 10
Uke 10
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
10.03.2023
08:15-15:00 SSO-2162-1 Veiledning
Møte med veiledere og selvstendig arbeid med arbeidskravet.. Se nærmere informasjon i Canvas

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
N. Hermansen
F. Taj
B.D. Thorslund
08:15-15:00 BVE-2162-1 Veiledning
Møte med veiledere og selvstendig arbeid med arbeidskravet. Se nærmere informasjon i Canvas

 Obligatorisk fremmøte
J-E. Henriksen
N. Hermansen
M. Hernes-Giertsen
G. Jensen
O. Stenberg
S. Øvernes