Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Vår - lærer Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor

Søren Mosgaard Andreasen

Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 2
Uke
2
Mandag
09.01.2023
Tirsdag
10.01.2023
Onsdag
11.01.2023
Torsdag
12.01.2023
Fredag
13.01.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Velkommen og introduksjon til emnet
S.M. Andreasen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Introduksjon til forebyggende og helsefremmende arbeid
S.M. Andreasen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 OBLIGATORISK profesjonsseminar
Reflekterende prosesser i praksis, analyse og forskningsspørsmål

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
10:00      
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Sosial og økonomisk ulikhet og forekomsten av sosiale problemer
S.M. Andreasen
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 3
Uke
3
Mandag
16.01.2023
Tirsdag
17.01.2023
Onsdag
18.01.2023
Torsdag
19.01.2023
Fredag
20.01.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00 ALTA_BT1 1042
SSO-1021-1 Undervisning
FELLES. Nettverk, relasjoner og psykisk helse
S.M. Andreasen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-13:00
09:15-13:00 ALTA_BT2 2107
SSO-2161-1 Undervisning
Rasisme og antirasistiske strategier
S.M. Andreasen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 OBLIGATORISK ferdighetstrening
Nettverk, relasjoner og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
10:00    
11:00      
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ALTA_BT1 1042
SSO-1021-1 OBLIGATORISK profesjonsseminar
FELLES. Nettverk, relasjoner og psykisk helse

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ALTA_BT2 2108
SSO-2161-1 Undervisning
Rasisme og antirasistiske strategier
S.M. Andreasen
13:00    
14:00      
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 4
Uke
4
Mandag
23.01.2023
Tirsdag
24.01.2023
Onsdag
25.01.2023
Torsdag
26.01.2023
Fredag
27.01.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-2161-1 Profesjonsseminar
Rasisme og antirasistiske strategier

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Salutogenese og helsedannende prosesser
S.M. Andreasen
     
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 6
Uke
6
Mandag
06.02.2023
Tirsdag
07.02.2023
Onsdag
08.02.2023
Torsdag
09.02.2023
Fredag
10.02.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Naturopplevelse som miljøterapeutisk intervensjon
S.M. Andreasen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Sosialtoksikologi: effekten av skam, ydmykelse og verdighetstap
S.M. Andreasen
 
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 7
Uke
7
Mandag
13.02.2023
Tirsdag
14.02.2023
Onsdag
15.02.2023
Torsdag
16.02.2023
Fredag
17.02.2023
08:00          
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Resilienspsykologi
S.M. Andreasen
   
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Forebyggende konfliktarbeid og kommunikasjon
S.M. Andreasen
 
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 8
Uke
8
Mandag
20.02.2023
Tirsdag
21.02.2023
Onsdag
22.02.2023
Torsdag
23.02.2023
Fredag
24.02.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Sosialmedisinske perspektiv på forebygging
S.M. Andreasen
 
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Arbeidskrav
Presentasjon av arbeidskravet
S.M. Andreasen
F. Taj
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Arbeidskrav
2. gangs presentasjon av arbeidskravet
S.M. Andreasen
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 9
Uke
9
Mandag
27.02.2023
Tirsdag
28.02.2023
Onsdag
01.03.2023
Torsdag
02.03.2023
Fredag
03.03.2023
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-14:00
09:15-14:00 ALTA_BT2 2107
SSO-1021-1 Undervisning
Oppsummering av emnet
S.M. Andreasen
     
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Søren Mosgaard Andreasen - Førstelektor i uke 10
Uke
10
Mandag
06.03.2023
Tirsdag
07.03.2023
Onsdag
08.03.2023
Torsdag
09.03.2023
Fredag
10.03.2023
08:00        
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00
SSO-2162-1 Veiledning
Møte med veiledere og selvstendig arbeid med arbeidskravet.. Se nærmere informasjon i Canvas

 Obligatorisk fremmøte
S.M. Andreasen
N. Hermansen
F. Taj
B.D. Thorslund
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00          
16:00