Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2023 Vår - lærer Trude Hurlen Pedersen Karlsen - Universitetslektor

Trude Hurlen Pedersen Karlsen

Timeplan for Trude Hurlen Pedersen Karlsen - Universitetslektor i uke 4
Uke
4
Mandag
23.01.2023
Tirsdag
24.01.2023
Onsdag
25.01.2023
Torsdag
26.01.2023
Fredag
27.01.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.343
SSO-1341-2 Undervisning
OBLIGATORISK Fra 08.15 - 11 Psykologi med Turi. Fra 12.15 - 15 Profesjonsseminar med Trude og Liv Bodil.
L.B. Eide
T. Enoksen
T.H. Karlsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.343
SSO-1341-2 Undervisning
OBLIGATORISK Profesjonsseminar
L.B. Eide
T.H. Karlsen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 TEO-H1 1.343
SSO-1341-2 Undervisning
OBLIGATORISK Fra 09.15 - 10 Velkommen tilbake fra praksis/informasjon om uka. Med Trude og Liv Bodil. Fra 10.15 - 16.00 Psykologi med Turi Enoksen.
L.B. Eide
T. Enoksen
T.H. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-10:00
09:15-10:00 TEO-H1 1.343
SSO-1341-2 Undervisning
OBLIGATORISK Profesjonsseminar
L.B. Eide
T.H. Karlsen
09:30-15:00 SVHUM B1003
SVHUM C1002
SVHUM C1003
SVHUM C1004
SVHUM C1005
Klikk for å vise/skjule alle
SSO-1341-2 Seminar
OBLIGATORISK Profesjonsseminar med Trude og Liv Bodil
T.H. Karlsen
 
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00      
16:00          
Timeplan for Trude Hurlen Pedersen Karlsen - Universitetslektor i uke 9
Uke
9
Mandag
27.02.2023
Tirsdag
28.02.2023
Onsdag
01.03.2023
Torsdag
02.03.2023
Fredag
03.03.2023
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
kl 08.15 - 11 Tvungne inngrep i kommunale omsorgstjenester - del 1 v/ Aina; kl 12.15 - 14 Saksbehandling i tvangssaker v/Aina OBLIGATORISK; kl 14.15 - 16 Etikk og yrkesrolle v/Trude OBLIGATORISK
A.A. Kane
T.H. Karlsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
Undervisning "Vold, overgrep og rus" med Agnete fra kl 08.15 - 11 og 12.15 - 14. Oppsummering av uka v/Trude fra 14.15 - 15
A. Bersvendsen
T.H. Karlsen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
Kl 09.15 - 11 Introduksjon til emne og introduksjon til arbeidskrav og eksamen v/Trude og Aina OBLIGATORISK Kl 12.15-14 Tvang i velferdstjenester - formål, rammeverk og utfordringer v/Aina OBLIGATORISK Kl 14.15 - 16 Barneverntiltak/sosialt arbeid - omsorgssvikt og atferdsvansker v/Ann-Mari Andersen OBLIGATORISK
A-M. Andersen
A.A. Kane
T.H. Karlsen
   
10:00    
11:00    
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 SVHUM C1005
SVHUM C1006
SSO-1351-1 Undervisning
Gruppeveiledning saksfremlegg
A.A. Kane
T.H. Karlsen
13:00  
14:00  
15:00  
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
Klassens time med tillitsvalgte
T.H. Karlsen
 
16:00          
Timeplan for Trude Hurlen Pedersen Karlsen - Universitetslektor i uke 13
Uke
13
Mandag
27.03.2023
Tirsdag
28.03.2023
Onsdag
29.03.2023
Torsdag
30.03.2023
Fredag
31.03.2023
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 SVHUM C1002
SVHUM C1003
SVHUM C1004
SVHUM C1006
SSO-1351-1 Undervisning
OBLIGATORISK Ferdighetstrening SSO kl 08.15 - 11, Ferdighetstrening BVE kl 12.15 - 15. De gruppene som ikke har ferdighetstrening, jobber med arbeidskrav.
OBLIGATORISK
T.H. Karlsen
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 SVHUM C1005
SVHUM C1007
SSO-1351-1 Undervisning
Gruppeveiledning tilsvar
A.A. Kane
T.H. Karlsen
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-16:00
09:15-16:00 UB 344
SSO-1351-1 Undervisning
Saksbehandling i barneverns- og helsenemda kl 9.15 - 11 v/Aina; Tvungne inngrep i psykisk helsevern v/Aina kl 12.15-14
A.A. Kane
T.H. Karlsen
   
10:00    
11:00      
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 UB 344
SSO-1351-1 Undervisning
Ettervern som tiltak i barnevernet kl 12.15 - 14 v/Anne Riise; kl 14.15 - 15 Oppsummering av uka v/Trude
T.H. Karlsen
A. Riise
13:00    
14:00    
15:00      
16:00          
Timeplan for Trude Hurlen Pedersen Karlsen - Universitetslektor i uke 18
Uke
18
Mandag
01.05.2023
Tirsdag
02.05.2023
Onsdag
03.05.2023
Torsdag
04.05.2023
Fredag
05.05.2023
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
Gruppeveiledning juridisk argumentasjon og sosialfaglig argumentasjon se eget ark for tidspunkter
A.A. Kane
T.H. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
Tverrprofesjonelt samarbeid kl 08.15 - 11, Konfliktløsning kl 12.15 - 15
T.H. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
OBLIGATORISK Barnevern- og helsenemdseminar
A.A. Kane
T.H. Karlsen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-15:00
08:15-15:00 TEO-H1 1.317
TEO-H1 1.343
SSO-1351-1 Undervisning
OBLIGATORISK Barnevern- og helsenemdseminar
A.A. Kane
T.H. Karlsen
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00          
16:00