Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Høst - lærer Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor

Ingrid Cathrin Nordli

Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 33
Uke
33
Mandag
12.08.2024
Tirsdag
13.08.2024
Onsdag
14.08.2024
Torsdag
15.08.2024
Fredag
16.08.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språktilegnelse
I.C. Nordli
     
09:00        
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Begrepsforståelse og ordforråd
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-15:00
10:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Barnehagens betydning for barns læring og utvikling
I.C. Nordli
 
11:00      
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Oppfølging av onsdagsoppgave og introduksjon av arbeidskrav
I.C. Nordli
 
13:00    
14:00  
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Transkripsjon
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00
BLU-2012-1 Undervisning
Lytting
I.C. Nordli
 
15:00      
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 34
Uke
34
Mandag
19.08.2024
Tirsdag
20.08.2024
Onsdag
21.08.2024
Torsdag
22.08.2024
Fredag
23.08.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-09:00
08:15-09:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1243-1 Undervisning
Utdeling av arbeidskrav 1, 2 og 3
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1243-1 Undervisning
Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1243-1 Undervisning
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
I.C. Nordli
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Introduksjon, presentasjon av pensum
I.C. Nordli
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Utdeling av arbeidskrav 1, 2 og 3 (med idémyldring arbeidskr. 1)
I.C. Nordli
     
12:00          
13:00  
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.006
BLU-1223-1 Undervisning
Hva er språk? Hvordan lærer barn språk?
I.C. Nordli
     
14:00    
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-15:00
14:15-15:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav 1 (0-3 år)
I.C. Nordli
M. Volden
 
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1243-1 Undervisning
Introduksjon, presentasjon av pensum
I.C. Nordli
   
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 HARSTAD_HG5 112
BLU-1243-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav 1
I.C. Nordli
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 35
Uke
35
Mandag
26.08.2024
Tirsdag
27.08.2024
Onsdag
28.08.2024
Torsdag
29.08.2024
Fredag
30.08.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.058
BLU-1213-1 Undervisning
Hverdagssamtalen
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.005
BLU-1213-1 Undervisning
Begrepslæring og semantisk utvikling
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
 
09:00
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Hent siden sist? Studentene skal lage en litteraturoversikt over pensum
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
   
10:00    
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.058
BLU-1213-1 Undervisning
Utdeling av arbeidskrav 1, 2 og 3 (med idémyldring arbeidskrav 1)
I.C. Nordli
M. Volden
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk og musikk
I.C. Nordli
       
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 36
Uke
36
Mandag
02.09.2024
Tirsdag
03.09.2024
Onsdag
04.09.2024
Torsdag
05.09.2024
Fredag
06.09.2024
Lørdag
07.09.2024
Søndag
08.09.2024
00:00    
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-23:59
00:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1123-1 Digital undervisning
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-23:59
00:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-23:59
00:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-23:59
00:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-23:59
00:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
01:00    
02:00    
03:00    
04:00    
05:00    
06:00    
07:00    
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-23:59
08:00-23:59
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00  
20:00  
21:00  
22:00  
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 37
Uke
37
Mandag
09.09.2024
Tirsdag
10.09.2024
Onsdag
11.09.2024
Torsdag
12.09.2024
Fredag
13.09.2024
00:00
Aktiviteter i tidsrommet 00:00-16:00
00:00-16:00
BOOKING- Booking KKN020
Konferanse
I.C. Nordli
       
01:00        
02:00        
03:00        
04:00        
05:00        
06:00        
07:00        
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1004-1 Forelesning
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.056
BLU-1243-1 Undervisning
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 1.006
BLU-1213-1 Undervisning
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 DIGUND _DIGUND
BLU-1243-1 Undervisning
Info om praksis, inkl. gjennomgang av arbeidskrav i praksis (Ole Martin)
O.M. Kanck
I.C. Nordli
09:00
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-13:00
10:15-13:00 ILP 2.005
BLU-1213-1 Undervisning
Digitale verktøy matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 2.056
BLU-1243-1 Undervisning
Skriveveiledning arbeidskrav 2 og 3
I.C. Nordli
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.042
BLU-1213-1 Undervisning
Veiledning arbeidskrav 1. 0-3 år
I.C. Nordli
M. Volden
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-15:00
12:15-15:00 ILP 2.006
BLU-1243-1 Undervisning
Digitale verktøy matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
13:00
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP 1.042
BLU-1223-1 Undervisning
Digitale verktøy matematikk og norsk
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-16:00
13:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Språkets form - innføring i fonologi og morfologi
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-16:00
13:00-16:00
BOOKING- Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (fagseksjoner)
M. Andersen
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
E. Eidsvik
A. Eriksen
E. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B.I. Furu
G. Gabrielsen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
K. Jørgensen
G. Kalseth
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.N. Kristiansen
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
T.N. Nilssen
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
K.D. Opstad
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
M. Saus
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
Å. Slettbakk
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
O.J. Wang
T. Wara
L.L. Warth
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
G. Aas
14:00
15:00
Aktiviteter i tidsrommet 15:15-16:00
15:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Undervisning
Skriveveiledning arbeidskrav 2 og 3
I.C. Nordli
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 38
Uke
38
Mandag
16.09.2024
Tirsdag
17.09.2024
Onsdag
18.09.2024
Torsdag
19.09.2024
Fredag
20.09.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1123-1 Digital undervisning
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 39
Uke
39
Mandag
23.09.2024
Tirsdag
24.09.2024
Onsdag
25.09.2024
Torsdag
26.09.2024
Fredag
27.09.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NARVIK_BL-E E1480
LER-1123-1 Samling
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-11:00
08:15-11:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Språklig mangfold
I.C. Nordli
 
09:00      
10:00      
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 40
Uke
40
Mandag
30.09.2024
Tirsdag
01.10.2024
Onsdag
02.10.2024
Torsdag
03.10.2024
Fredag
04.10.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Akademisk skriving - Etikk/Sikt
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Kvantitativ og kvalitativ metode - Introduksjon og bruk
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.047
BOOKING- Booking KKN020
Delingsseminar GLU Fleks
S.A. Bjørkli
M.N. Hansen
J. Höper
B-H. Johannessen
R. Johansen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
T. Leming
A.H. Lødemel
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
M. Nilssen
I.C. Nordli
I.L. Ramberg
H.C. Ryel
A.B. Sortland
C. Stene
K.E. Stien
K-A. Sæther
B. Sætveit
O.J. Wang
B. Ødegårdstuen
09:00    
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Introduksjon til emnet
P.E. Bartnæs
K.Kostveit
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Unstad
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Seminargruppe 2
Introduksjon til bacheloroppgaven - akademisk skriving og etikk
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
10:15-14:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Seminargruppe 1
Introduksjon til bacheloroppgaven - akademisk skriving og etikk
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-14:00
10:15-14:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Seminargruppe 2
Introduksjon til bacheloroppgaven - Spørreskjema, observasjon, intervju og dokumentanalyse
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Unstad
10:15-14:00 ILP 2.005
BLU-2000-1 Seminargruppe 1
Introduksjon til bacheloroppgaven - Spørreskjema, observasjon, intervju og dokumentanalyse
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Unstad
11:00  
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-12:00
11:15-12:00 ILP 1.059
BLU-2000-1 Forelesning
Hovedtilnærminger og sentrale begreper i metodelære
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
T. Unstad
12:00  
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.006
BLU-2000-1 Seminargruppe 2
Introduksjon til bacheloroppgaven - problemformulering, teori og metode
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-2000-1 Seminargruppe 1
Introduksjon til bacheloroppgaven - problemformulering, teori og metode
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.043
ILP 1.047
ILP 1.058
BOOKING- Booking KKN020
Delingsseminar GLU Fleks
S.A. Bjørkli
M.N. Hansen
J. Höper
B-H. Johannessen
R. Johansen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
T. Leming
A.H. Lødemel
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
M. Nilssen
I.C. Nordli
I.L. Ramberg
H.C. Ryel
A.B. Sortland
C. Stene
K.E. Stien
K-A. Sæther
B. Sætveit
O.J. Wang
B. Ødegårdstuen
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.047
BOOKING- Booking KKN020
Trinnmøte BLU S2 (Tromsø og Kirkenes)
T.H. Blixrud
H. Habbestad
A.A. Johansen
O.M. Kanck
S.R. Kvande
A. Myrstad
T. Nesheim
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
   
15:00    
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 41
Uke
41
Mandag
07.10.2024
Tirsdag
08.10.2024
Onsdag
09.10.2024
Torsdag
10.10.2024
Fredag
11.10.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1123-1 Digital undervisning
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
   
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00        
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-16:00
13:00-16:00
BOOKING- Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (studieprogram)
M. Andersen
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
E. Eidsvik
A. Eriksen
E. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B.I. Furu
G. Gabrielsen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
K. Jørgensen
G. Kalseth
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.N. Kristiansen
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
T.N. Nilssen
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
K.D. Opstad
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
M. Saus
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
Å. Slettbakk
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
O.J. Wang
T. Wara
L.L. Warth
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
G. Aas
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 42
Uke
42
Mandag
14.10.2024
Tirsdag
15.10.2024
Onsdag
16.10.2024
Torsdag
17.10.2024
Fredag
18.10.2024
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
A3: Faktaprøve i Canvas.
I.C. Nordli
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1123-1 Digital undervisning
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00          
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:15-15:00
13:15-15:00
BLU-2012-1 Undervisning
Vurdering og kartlegging
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
   
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 43
Uke
43
Mandag
21.10.2024
Tirsdag
22.10.2024
Onsdag
23.10.2024
Torsdag
24.10.2024
Fredag
25.10.2024
08:00
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NARVIK_BL-E E1480
LER-1621-1 ITP
G. Moe
I.C. Nordli
K.E. Stien
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00 NARVIK_BL-E E1480
LER-1621-1 ITP
G. Moe
I.C. Nordli
K.E. Stien
   
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1621-1 ITP
G. Moe
I.C. Nordli
K.E. Stien
09:00    
10:00    
11:00    
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 44
Uke
44
Mandag
28.10.2024
Tirsdag
29.10.2024
Onsdag
30.10.2024
Torsdag
31.10.2024
Fredag
01.11.2024
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.058
BLU-1213-1 Undervisning
Etterarbeid praksis
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
       
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 45
Uke
45
Mandag
04.11.2024
Tirsdag
05.11.2024
Onsdag
06.11.2024
Torsdag
07.11.2024
Fredag
08.11.2024
08:00    
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1243-1 Undervisning
Observasjon og kartlegging av språk
I.C. Nordli
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1070-1 Digital undervisning
G. Moe
I.C. Nordli
K.E. Stien
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1243-1 Undervisning
Fremlegg muntlig arbeidskrav om barnelitteratur
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Undervisning
Etterarbeid praksis
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-11:00
10:15-11:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1243-1 Undervisning
Forberede muntlig fremlegg. Digitale verktøy. Arbeidskrav 2.
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
11:00  
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Undervisning
Forberede muntlig fremlegg. Digitale verktøy. Arbeidskrav 2.
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
 
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1243-1 Undervisning
Språklig bevissthet
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.058
BLU-1223-1 Undervisning
Språklig bevissthet
I.C. Nordli
 
13:00    
Aktiviteter i tidsrommet 13:00-16:00
13:00-16:00
BOOKING- Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (fagseksjoner)
M. Andersen
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
E. Eidsvik
A. Eriksen
E. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B.I. Furu
G. Gabrielsen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
K. Jørgensen
G. Kalseth
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.N. Kristiansen
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
T.N. Nilssen
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
K.D. Opstad
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
M. Saus
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
Å. Slettbakk
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
O.J. Wang
T. Wara
L.L. Warth
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
G. Aas
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.058
BLU-1223-1 Undervisning
Observasjon og kartlegging av språk
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 HARSTAD_HG5 113
BLU-1243-1 Undervisning
Etterarbeid praksis
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP U1.068
BLU-1213-1 Undervisning
Observasjon og kartlegging av språk
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
15:00  
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 46
Uke
46
Mandag
11.11.2024
Tirsdag
12.11.2024
Onsdag
13.11.2024
Torsdag
14.11.2024
Fredag
15.11.2024
08:00      
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-16:00
08:15-16:00
BOOKING- Booking KKN020
Nasjonalt delingsseminar
S.A. Bjørkli
M.N. Hansen
J. Höper
B-H. Johannessen
R. Johansen
S.T. Killengreen
L.I. Landsem
T. Leming
A.H. Lødemel
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
M. Nilssen
I.C. Nordli
I.L. Ramberg
H.C. Ryel
A.B. Sortland
C. Stene
K.E. Stien
K-A. Sæther
B. Sætveit
O.J. Wang
B. Ødegårdstuen
 
09:00        
10:00        
11:00        
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 47
Uke
47
Mandag
18.11.2024
Tirsdag
19.11.2024
Onsdag
20.11.2024
Torsdag
21.11.2024
Fredag
22.11.2024
08:00          
09:00      
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00
BLU-2012-1 Undervisning
Språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-11:00
09:15-11:00
BLU-2012-1 Undervisning
Om eksamen og BA-oppgaven
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
10:00      
11:00      
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-14:00
11:15-14:00
BLU-2012-1 Undervisning
Spørretime/Ønskereprise
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 2.005
BLU-1213-1 Undervisning
Overgang barnehage-skole
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
M. Volden
   
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-13:00
12:15-13:00
BLU-2012-1 Undervisning
Evaluering
I.C. Nordli
13:00      
14:00        
15:00        
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 48
Uke
48
Mandag
25.11.2024
Tirsdag
26.11.2024
Onsdag
27.11.2024
Torsdag
28.11.2024
Fredag
29.11.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 ILP 1.058
BLU-1223-1 Undervisning
Overgang barnehage-skole
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-10:00
08:15-10:00 ILP 2.056
BLU-1243-1 Undervisning
Digital lesing
I.C. Nordli
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 ILP 1.059
ILP 2.005
ILP 2.006
ILP 2.072
BOOKING- Booking KKN020
Fagdag ALLE ansatte ILP
M. Andersen
B-O. Andreassen
S-E. Andreassen
Y. Antonsen
A.L. Bakke
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
A.M. Bjøru
T.H. Blixrud
S. Boldermo
M. Brattvoll
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
Ø. Caglar-Ryeng
K.H. Danielsen
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
E. Eidsvik
A. Eriksen
E. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
B.I. Furu
G. Gabrielsen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
L. Husjord
J. Höper
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
T. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
T.B. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
K. Jørgensen
G. Kalseth
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.N. Kristiansen
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
T. Lund
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
T.N. Nilssen
I.C. Nordli
K. Nordman-Strand
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.H. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
K.D. Opstad
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
L.A. Rotvold
H.C. Ryel
M. Saus
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
Å. Slettbakk
M. Son
A.B. Sortland
A.R. Steele
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
O.A. Thunberg
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
O.J. Wang
T. Wara
L.L. Warth
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
R.A. Øien
G. Aas
09:00    
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP U1.068
BLU-1223-1 Undervisning
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
   
11:00
Aktiviteter i tidsrommet 11:15-13:00
11:15-13:00 ILP 2.056
BLU-1223-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
H. Ludvigsen
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.L. Sundelin
M. Volden
 
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.007
BLU-1223-1 Undervisning
Digital lesing
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-16:00
12:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1243-1 Undervisning
Overgang barnehage-skole
I.C. Nordli
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
13:00  
14:00
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.058
BLU-1243-1 Undervisning
Tidlig skriftspråklig utvikling
I.C. Nordli
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 1.007
BLU-1243-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M.L. Sundelin
M. Volden
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.072
BLU-1213-1 Undervisning
Eksamensforberedelser
P.E. Bartnæs
I.C. Nordli
G.O. Pettersen
M. Volden
15:00
16:00          
Timeplan for Ingrid Cathrin Nordli - Førstelektor i uke 50
Uke
50
Mandag
09.12.2024
Tirsdag
10.12.2024
Onsdag
11.12.2024
Torsdag
12.12.2024
Fredag
13.12.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:00-16:00
08:00-16:00 ILP 1.059
BOOKING- Booking KKN020
Programdag BLU
M. Andersen
A.L. Bakke
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
T.H. Blixrud
S. Boldermo
K.W. Bøe
M. Dardanou
A. Eriksen
T.H. Estensen
I. Frenning
H. Habbestad
F.L. Hansen
B. Haugseth
G. Heim
L. Hjemgård Johansen
T. Isaksen
I. Jensen
A.A. Johansen
O.M. Kanck
B. Karlsen
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
C. Kleemann
K.Kostveit
I.N. Kristiansen
S.R. Kvande
H. Ludvigsen
S.S. Madsen
E. Merzliakova
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
A.B. Sortland
H.I.P. Suhr
M.L. Sundelin
B. Sætveit
T. Unstad
T.A. Utsi
M. Volden
R.M. Walberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-12:00
08:15-12:00 DIGUND _ZOOM
LER-1123-1 Digital undervisning
B. Grønvik
A.H. Lødemel
I.C. Nordli
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00        
13:00        
14:00        
15:00        
16:00          
NB: Semester 2024 Høst - Ingen aktiviteter i disse ukene: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 51, 52