Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Høst - lærer Jens Breivik - Førsteamanuensis

Jens Breivik

Timeplan for Jens Breivik - Førsteamanuensis i uke 42
Uke 42
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Mandag
14.10.2024
09:15-10:00 BOOKING- Booking KKN020
Ledermøte (digitalt)
M. Andersen
K. Bakken
M. Brattvoll
J. Breivik
C. Brækken
K.H. Danielsen
Y. Engkvist
G. Gabrielsen
E. Gamst-Nergård
H. Habbestad
K. Hovrud
K. Isaksen
S. Karlsen
R.T. Karstad
A.B. Larsen
C.L. Olsen
J.H. Schultz
S. Skrøvset
Å. Slettbakk
B.L. Sollid
H.M. Sollid
O.K. Straum
K-A. Sæther
A. Unhjem
R.M. Walberg
V. Øie
Tirsdag
15.10.2024
10:15-12:00 ILP 1.005
PED-0700-1 Forelesning J. Breivik
12:15-14:00 ILP 2.072
PED-0700-1 Seminargruppe 1 J. Breivik
14:15-16:00 ILP 2.005
PED-0700-1 Seminargruppe 2 J. Breivik
Onsdag
16.10.2024
09:00-10:30 BOOKING- Booking KKN020
Strategisk ledergruppe
J. Breivik
C. Brækken
J.H. Schultz
S. Skrøvset
Torsdag
17.10.2024
14:15-16:00 BOOKING- Booking KKN020 J. Breivik
J.B. Larsen
M.B. Lauridsen
A.G. Luis Alejandro
A.H. Lødemel
F. Nilsen
C.L. Olsen
P.A. Opdal
R.S. Pedersen
I.L. Ramberg
J.N. Roksvold
S. Sakariassen
M. Solberg
O.K. Straum
N.C. Tveiterås
L. Waterman-Evans