Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Vår - lærer Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis

Anne Mette Bjøru

Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 2
Uke
2
Mandag
08.01.2024
Tirsdag
09.01.2024
Onsdag
10.01.2024
Torsdag
11.01.2024
Fredag
12.01.2024
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00        
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.072
PED-2003-1 Forelesning
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
A. Loppacher
M.I.B. Olsen
L.Ophaug
S. Sakariassen
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 6
Uke
6
Mandag
05.02.2024
Tirsdag
06.02.2024
Onsdag
07.02.2024
Torsdag
08.02.2024
Fredag
09.02.2024
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.072
PED-2003-1 Forelesning
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
A. Loppacher
M.I.B. Olsen
L.Ophaug
S. Sakariassen
       
11:00        
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:00
12:00-15:00 ILP 1.005
BOOKING- Booking KKN020
Programmøte pedagogikk og spesialpedagogikk
A.M. Bjøru
J. Breivik
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
K. Hovrud
K. Jørgensen
J.B. Larsen
M.B. Lauridsen
A. Loppacher
A.G. Luis Alejandro
T.N. Nilssen
M.I.B. Olsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
G. Paulgaard
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
M. Solberg
A-M. Stenseth
L.L. Warth
R.A. Øien
G. Aas
       
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 8
Uke
8
Mandag
19.02.2024
Tirsdag
20.02.2024
Onsdag
21.02.2024
Torsdag
22.02.2024
Fredag
23.02.2024
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 DIGUND _ZOOM
PED-3065-1 Samling Spesialpedagogikk
A.M. Bjøru
     
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 1.059
PED-1018-1 Forelesning
A.M. Bjøru
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 ILP 2.005
PED-1018-1 Seminargruppe 1
A.M. Bjøru
14:15-16:00 ILP 2.006
PED-1018-1 Seminargruppe 2
A.M. Bjøru
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 9
Uke
9
Mandag
26.02.2024
Tirsdag
27.02.2024
Onsdag
28.02.2024
Torsdag
29.02.2024
Fredag
01.03.2024
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:00
12:00-15:00 ILP 1.005
BOOKING- Booking KKN020
Programmøte pedagogikk og spesialpedagogikk
A.M. Bjøru
J. Breivik
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
K. Hovrud
K. Jørgensen
J.B. Larsen
M.B. Lauridsen
A. Loppacher
A.G. Luis Alejandro
T.N. Nilssen
M.I.B. Olsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
G. Paulgaard
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
M. Solberg
A-M. Stenseth
L.L. Warth
R.A. Øien
G. Aas
       
13:00        
14:00        
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 10
Uke
10
Mandag
04.03.2024
Tirsdag
05.03.2024
Onsdag
06.03.2024
Torsdag
07.03.2024
Fredag
08.03.2024
08:00          
09:00          
10:00
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 ILP 2.072
PED-2003-1 Forelesning
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
A. Loppacher
M.I.B. Olsen
L.Ophaug
S. Sakariassen
       
11:00        
12:00      
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 TEO-H1 1.425
PED-1018-1 Forelesning
A.M. Bjøru
 
13:00        
14:00      
Aktiviteter i tidsrommet 14:15-16:00
14:15-16:00 TEO-H1 1.213
PED-1018-1 Seminargruppe 1
A.M. Bjøru
14:15-16:00 TEO-H1 1.233
PED-1018-1 Seminargruppe 2
A.M. Bjøru
 
15:00        
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 11
Uke
11
Mandag
11.03.2024
Tirsdag
12.03.2024
Onsdag
13.03.2024
Torsdag
14.03.2024
Fredag
15.03.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 ILP 1.007
PED-3065-1 Samling Tromsø
Samling 2

08:30-10:30: Kvantitativ metode - Bæck

  • Forts. fra 11. mars

11:00-16:00: Kvaltitativ metode - Bjøru

  • Intervju, observasjon, dokumentanalyse
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
 
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 ALTA_BT1 1014
PED-3065-1 Samling Alta
Samling 2

08:30-10:30 Kvantitativ metode - Bæck

  • Forts. fra 13. mars

11:00-16:00 Kvalitativ metode - Bjøru

  • Intervju, observasjon, dokumentanalyse

A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
 
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 14
Uke
14
Mandag
01.04.2024
Tirsdag
02.04.2024
Onsdag
03.04.2024
Torsdag
04.04.2024
Fredag
05.04.2024
08:00          
09:00  
Aktiviteter i tidsrommet 09:15-12:00
09:15-12:00 DIGUND _TEAMS
PED-3065-1 Nettsamling
Nettøkt 5

Kvalitativ metode:

  • Analyse av data
A.M. Bjøru
     
10:00        
11:00        
12:00    
Aktiviteter i tidsrommet 12:15-14:00
12:15-14:00 ILP 2.006
PED-2003-1 Forelesning
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
A. Loppacher
M.I.B. Olsen
L.Ophaug
S. Sakariassen
   
13:00        
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 16
Uke
16
Mandag
15.04.2024
Tirsdag
16.04.2024
Onsdag
17.04.2024
Torsdag
18.04.2024
Fredag
19.04.2024
08:00          
09:00          
10:00  
Aktiviteter i tidsrommet 10:15-12:00
10:15-12:00 DIGUND _ZOOM
PED-3065-1 Samling Spesialpedagogikk
A.M. Bjøru
     
11:00        
12:00          
13:00          
14:00          
15:00          
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 17
Uke
17
Mandag
22.04.2024
Tirsdag
23.04.2024
Onsdag
24.04.2024
Torsdag
25.04.2024
Fredag
26.04.2024
08:00  
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 ILP 1.007
PED-3065-1 Samling Tromsø
Samling 3

08:30-16:00: Kvalitativ metode:

  • Forskningsetikk ved kvalitative tilnærminger
A.M. Bjøru
G. Paulgaard
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-13:30
08:30-13:30 ILP 1.043
ILP 2.025
ILP 2.048
ILP 2.049
ILP 2.062
Klikk for å vise/skjule alle
PED-3065-1 Samling Tromsø
Samling 3

Prosjektskisse-seminar med tilbakemelding på prosjektskisser, i grupper

A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
G. Paulgaard
M. Solberg
Aktiviteter i tidsrommet 08:30-16:00
08:30-16:00 ALTA_BT1 1014
PED-3065-1 Samling Alta
Samling 3

08:30-16:00 Kvalitativ metode

  • Forskningsetikk ved kvalitative tilnærminger

A.M. Bjøru
G. Paulgaard
Aktiviteter i tidsrommet 08:15-13:30
08:15-13:30 ALTA_BT1 1014
ALTA_BT1 2052
ALTA_BT1 2053A
ALTA_BT1 2053B
PED-3065-1 Samling Alta
Samling 3

08:30-13:30:

  • Prosjektskisse-seminar med tilbakemelding på prosjektskisser, i grupper
A.M. Bjøru
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
G. Paulgaard
M. Solberg
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00      
14:00      
15:00      
16:00          
Timeplan for Anne Mette Bjøru - Førsteamanuensis i uke 19
Uke
19
Mandag
06.05.2024
Tirsdag
07.05.2024
Onsdag
08.05.2024
Torsdag
09.05.2024
Fredag
10.05.2024
08:00          
09:00          
10:00          
11:00          
12:00
Aktiviteter i tidsrommet 12:00-15:00
12:00-15:00 ILP 1.005
BOOKING- Booking KKN020
Programmøte pedagogikk og spesialpedagogikk
A.M. Bjøru
J. Breivik
U-D.K. Bæck
Ø. Caglar-Ryeng
E. Gamst-Nergård
V.D. Haugen
K. Hovrud
K. Jørgensen
J.B. Larsen
M.B. Lauridsen
A. Loppacher
A.G. Luis Alejandro
T.N. Nilssen
M.I.B. Olsen
P.A. Opdal
L.Ophaug
G. Paulgaard
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Skogdal
M. Solberg
A-M. Stenseth
L.L. Warth
R.A. Øien
G. Aas
       
13:00        
14:00        
15:00          
16:00