Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Vår - lærer Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis

Stefan Hans Olof Holander

Timeplan for Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis i uke 3
Uke 3
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
19.01.2024
08:15-11:45 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander
12:30-14:00 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander
Timeplan for Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis i uke 7
Uke 7
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
16.02.2024
08:15-11:45 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander
12:30-14:00 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander
Timeplan for Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis i uke 8
Uke 8
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Torsdag
22.02.2024
08:15-11:45 DIGUND _DIGUND
LER-2162-2 Digital samling
S.H.O. Holander
12:30-16:00 DIGUND _DIGUND
LER-2162-2 Digital samling
S.H.O. Holander
Timeplan for Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis i uke 17
Uke 17
Dato Tid Rom Emnekode Beskrivelse Lærer
Fredag
26.04.2024
08:15-11:45 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander
12:30-14:00 LER-1160-1 Samling
S.H.O. Holander