Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Vår - lærer Stefan Hans Olof Holander - Førsteamanuensis

Stefan Hans Olof Holander

Uke 3
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-11:45 - 19.01.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom:
12:30-14:00 - 19.01.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom:
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-11:45 - 16.02.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom:
12:30-14:00 - 16.02.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom:
Uke 8
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-11:45 - 22.02.2024
Digital samling
Lærer:
S.H.O. Holander
12:30-16:00 - 22.02.2024
Digital samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Fredag
Uke 17
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:15-11:45 - 26.04.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom:
12:30-14:00 - 26.04.2024
Samling
Lærer:
S.H.O. Holander
Rom: