Skip to main content
Uke
Velg ny lærer

Timeplan 2024 Vår - lærer Siw Turid Killengreen - Førsteamanuensis

Siw Turid Killengreen

Uke 1
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
08:15-12:00 - 04.01.2024
Digital undervisning
Fredag
Uke 2
Mandag
09:15-12:00 - 08.01.2024
Undervisning
Rom:
ILP 2.065
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
09:15-12:00 - 11.01.2024
Undervisning
Rom:
ILP 2.065
Fredag
Uke 3
Mandag
13:15-16:00 - 15.01.2024
Undervisning
Rom:
ILP 2.065
Tirsdag
08:45-16:00 - 16.01.2024
Samling
Rom:
Onsdag
14:15-16:00 - 17.01.2024
5-10 Naturfag
Rom:
ILP 2.065
Torsdag
08:15-10:00 - 18.01.2024
Workshop
Fredag
Uke 4
Mandag
14:15-16:00 - 22.01.2024
Praksisforberedende møte
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:00 - 26.01.2024
Digital undervisning
OBS: Lærerbytte: Siw: Innføring i systemtenking fra et biologisk perspektiv

Artikkelen ligger i canvas:

Gilissen et al. (2020) Bringing system thinking into the classroom. International Journal of Science Education 42(8) 1253-1280.

Lesespørsmål

  • Hva føltes umiddelbart riktig, relevant, eller nytt for deg i artikkelen?
  • Hva mener forfatterne av artikkelen skal til for å styrke elevers systemtenkning
  • Hva føler du at du trenger å vite mer om for å forstå artikkelen?

2. Du skal skrive ned egen forståelse av de syv system karaktestikkene. Legg dette inn i ditt område på ClassNote

--> den opprinnelige økta fra Jan kommer nå torsdag neste uke.

13:00-15:45 - 26.01.2024
Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (fagseksjoner)
Lærer:
M. Andersen
B-O. Andreassen
T. Angell-Sigvaldsen
A.L. Bakke
K. Bakken
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
T.H. Blixrud
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
Y. Engkvist
A. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
G. Gabrielsen
A. Galåen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
E.M. Grødahl
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
K. Hovrud
L. Husjord
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
M. Jensen
T.H. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.Z. Johnsen
K. Jørgensen
O.M. Kanck
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
C.S. Karstad
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
S.R. Kvande
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
L.H. Lyngedal
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E.F. Markusson
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
G. Paulgaard
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
T. Spaun
A.R. Steele
T. Steingård
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
N.A. Tvete
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
K.J. Valkoinen
M. Volden
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
L.L. Warth
M. Wiik
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Rom:
Uke 5
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 30.01.2024
Booking KKN020
Forskningsgruppemøte RiTE
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
13:15-16:00 - 02.02.2024
Samling
Rom:
ILP 2.065
Uke 6
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
10:00-14:00 - 08.02.2024
Booking KKN020
Rom:
ILP 2.065
Fredag
Uke 7
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
09:15-12:00 - 16.02.2024
Digital undervisning
Uke 9
Mandag
Tirsdag
09:15-12:00 - 27.02.2024
Samling
Rom:
ILP 2.065
12:15-14:00 - 27.02.2024
Booking KKN020
Forskningsgruppemøte RiTE
Rom:
13:15-16:00 - 27.02.2024
Samling
Rom:
ILP 2.065
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
14:15-16:00 - 06.03.2024
5-10 Naturfag
Rom:
ILP 2.065
Torsdag
Fredag
12:15-16:00 - 08.03.2024
Workshop
13:00-15:45 - 08.03.2024
Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (studieprogram)
Lærer:
M. Andersen
B-O. Andreassen
T. Angell-Sigvaldsen
A.L. Bakke
K. Bakken
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
T.H. Blixrud
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
Y. Engkvist
A. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
G. Gabrielsen
A. Galåen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
E.M. Grødahl
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
K. Hovrud
L. Husjord
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
M. Jensen
T.H. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.Z. Johnsen
K. Jørgensen
O.M. Kanck
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
C.S. Karstad
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
S.R. Kvande
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
L.H. Lyngedal
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E.F. Markusson
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
G. Paulgaard
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
T. Spaun
A.R. Steele
T. Steingård
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
N.A. Tvete
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
K.J. Valkoinen
M. Volden
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
L.L. Warth
M. Wiik
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Rom:
Uke 12
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 20.03.2024
Digital undervisning
Torsdag
Fredag
Uke 13
Mandag
Tirsdag
12:15-14:00 - 26.03.2024
Booking KKN020
Forskningsgruppemøte RiTE
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 15
Mandag
Tirsdag
08:45-16:00 - 09.04.2024
Samling
Rom:
Onsdag
08:45-16:00 - 10.04.2024
Samling
Rom:
Torsdag
09:15-12:00 - 11.04.2024
Samling

Pensum: Staberg, Ragnhild Lyngved,... (2020): Biologididaktikk for lærere (Bolk LER-3301)

Rom:
ILP 2.065
13:15-16:00 - 11.04.2024
Samling

Pensum: Midtervoll Lange og Pedersen (2023) side 1-22. Samisk tradisjonskunnskap i naturfag

Rom:
ILP 2.065
Fredag
13:15-16:00 - 12.04.2024
Samling

Pensum: Stassburg et al. 2020 Nature restoration ecology

Rom:
ILP 2.065
Uke 16
Mandag
Tirsdag
Onsdag
08:15-12:00 - 17.04.2024
Digital undervisning
Torsdag
Fredag
13:00-15:45 - 19.04.2024
Booking KKN020
Møtetid ALLE ansatte ILP (fagseksjoner)
Lærer:
M. Andersen
B-O. Andreassen
T. Angell-Sigvaldsen
A.L. Bakke
K. Bakken
M. Bartnæs
P.E. Bartnæs
V. Bergan
W.S. Bigell
A. Birkeland
S.A. Bjørkli
K.E.W. Bjørndal
T.H. Blixrud
S.Ø. Blomsø
S. Boldermo
J. Breivik
H. Brox
H.V. Busch
U-D.K. Bæck
K.W. Bøe
K.H. Danielsen
M. Daniloff
M. Dardanou
O.G. Drageset
T.F. Eidissen
Y. Engkvist
A. Eriksen
T.H. Estensen
H.R. Folkenborg
I. Frenning
G. Gabrielsen
A. Galåen
E. Gamst-Nergård
F.C. Geisler
E.M. Grødahl
B. Grønvik
H. Habbestad
F.L. Hansen
M.N. Hansen
V.D. Haugen
B. Haugseth
G. Heim
F. Hiss
L. Hjemgård Johansen
S.H.O. Holander
T.E. Holmbukt
K. Hovrud
L. Husjord
P.Ø. Haavold
K. Isaksen
I.K. Jakobsen
I. Jensen
M. Jensen
T.H. Jensen
B-H. Johannessen
A.A. Johansen
R. Johansen
S. Johansen
L.B. Johanson
M. Johnsen
R.V. Johnsen
S.Z. Johnsen
K. Jørgensen
O.M. Kanck
A.K. Karir
B. Karlsen
S.S. Karlsen
S. Karlsen
C.S. Karstad
R.T. Karstad
S.T. Killengreen
K. Killie
C. Kleemann
K.Kostveit
I.W. Krempig
I.N. Kristiansen
S.R. Kvande
M. Kvivesen
L.I. Landsem
A.B. Larsen
F.S. Larsen
J.B. Larsen
R.I. Larsen
M.B. Lauridsen
T. Leming
M. Liset
H. Ludvigsen
A.G. Luis Alejandro
L.H. Lyngedal
A.H. Lødemel
S.S. Madsen
S.D. Manshadi
E.F. Markusson
E. Merzliakova
R. Mikkelsen
S. Misund
G. Moe
C.H. Moen
A. Myrstad
I.H. Møller
T. Nesheim
M. Nilssen
I.C. Nordli
K.A. Nyborg
C.L. Olsen
M.I.B. Olsen
M. Olufsen
P.A. Opdal
K.D. Opstad
G. Paulgaard
H.C. Pedersen
G.O. Pettersen
I.L. Ramberg
M.V.P. Rist
J.N. Roksvold
H.C. Ryel
S. Sakariassen
S. Schenzle
A.M. Simensen
S. Sivertsvik
S. Skrøvset
M. Solberg
B.L. Sollid
H.M. Sollid
M. Son
A.B. Sortland
T. Spaun
A.R. Steele
T. Steingård
C. Stene
A-M. Stenseth
K.E. Stien
O.K. Straum
M.L. Sundelin
M. Sætermo
K-A. Sæther
B. Sætveit
Y. Sørensen
N.A. Tvete
A. Unhjem
T. Unstad
T.A. Utsi
K.J. Valkoinen
M. Volden
R.M. Walberg
O.J. Wang
A. Wara
L.L. Warth
M. Wiik
L. Wilhelmsen
B. Ødegårdstuen
V. Øie
Rom:
Uke 17
Mandag
08:00-16:00 - 22.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
Tirsdag
08:00-16:00 - 23.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
08:15-12:00 - 23.04.2024
Seminargruppe 2 - presentasjon
Rom:
ILP 1.059
12:15-16:00 - 23.04.2024
Seminargruppe 3 - presentasjon
Rom:
ILP 1.059
Onsdag
08:00-16:00 - 24.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
09:15-12:00 - 24.04.2024
Digital undervisning
Forberedelse eksamen 3301, 3300, feltkurs
Torsdag
08:00-16:00 - 25.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
Fredag
08:00-16:00 - 26.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
12:15-16:00 - 26.04.2024
Seminargruppe 1 - presentasjon
Rom:
ILP 1.059
Uke 18
Mandag
08:00-16:00 - 29.04.2024
Booking KKN020
Konferanse/prosjektarbeid
Rom:
09:00-15:00 - 29.04.2024
Eksamen
Rom:
ILP 2.065
Tirsdag
09:00-15:00 - 30.04.2024
Eksamen
Rom:
ILP 2.065
12:15-14:00 - 30.04.2024
Booking KKN020
Forskningsgruppemøte RiTE
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 19
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 22
Mandag
08:00-09:45 - 27.05.2024
Feltarbeid
Rom:
Tirsdag
12:15-14:00 - 28.05.2024
Booking KKN020
Forskningsgruppemøte RiTE
Rom:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Uke 24
Mandag
Tirsdag
Onsdag
09:00-15:00 - 12.06.2024
Eksamen
Rom:
ILP 2.065
Torsdag
Fredag